Observationer (två veckor)

24 timmar 48 timmar 96 timmar 1 vecka 2 veckor

Senaste två veckornas vind; riktning och styrka
Senaste två veckornas vind; medelvind och byar

Senaste två veckornas temperaturer; luft och i havet

Senaste två veckornas lufttryck

Senaste två veckornas nederbörd; regn

Senaste två veckornas vattenstånd i Landabukten; i förhållande till normalvattenståndet