avatar
Information.

Information.

 • Vi blir fler fastigheter – Från åttioåtta (88) till nittio (90) fastigheter vilket är oerhört glädjande. Dels genom avstyckning och del genom att vi ”fått” tillbaka en fastighet. Inte bara Åsa/Frillesås växer, så gör även vi!
 • Tippning av gräs, ogräs, blommor etc. – Detta är tillåtet på några platser men det bygger på ett gediget ansvarstagande. Vi kan notera att det dumpas av allt större grenar och annat icke lämpligt trädgårdsavfall. Vänligen respektera denna ordning, och om du är osäker vad som gäller är det bara att e-posta eller skicka ett sms till ordföranden.
 • Bilparkering på våra vägar – Generellt sköter vi oss bra så att våra större fordon såsom Ragnsells och räddningstjänst kommer fram. Vi ber er att säkerställa och framför allt komma till rätta med det vi andra gör = parkera inom egen fastighet!
 • Snökäppar är på väg att sättas ut även om vintern känns avlägsen.
 • Åtgärder inom vägområdet – Styrelsen har idag fattat ett principiellt beslut om asfaltering under 2021, vilket informerats om under en längre tid och per definition under senaste årsmötet. Kostnad kommer att debiteras ut till samtliga fastighetsägare men vid handen med lägre belopp än vad vi kunde meddela och fått OK på under årsmötet. Vi kommer i början på året informera om exakt när denna utdebitering sker, utöver vår årliga, så snart vi tecknat avtal med vald entreprenör.
 • Vi kommer att uppdatera våra infartskartor med fastighetsnummer för att tydliggöra identifiering vid bland annat leveranser etcetera, plus lite annat, men det tar kanske lite tid innan allt är på plats.
 • Nästa styrelsemöte genomförs under kvartal 1 2021, även innehållande besked om städ- och eldningsdag för våren.
 • Kontaktpersoner inom styrelsen:

  Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
  Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Eldningsdag – Genomför vi lördag 24 oktober med samling vid eldplatsen kl. 10.00 för allmän information. Ett gäng som drar ihop eldningsbara delar och ett gäng som plockar skräp. Eldningsplatsen är öppen fr.o m. lördag 10 oktober. Vi ber dig att respektera reglerna för vad som får tippas, anslag finns vid eldningsplatsen.
 • Tippning av gräs, ogräs, blommor etc. – Detta är tillåtet på några platser men det bygger på gediget ansvarstagande. Vi kan notera att det dumpas av allt större grenar och annan icke lämpligt trädgårdsavfall. Vänligen respektera detta och om du är osäker vad som gäller är det bara att e-posta eller skicka ett sms till ordföranden.
 • Bilparkering på våra vägar – Generellt sköter vi oss bra så att våra större fordon såsom Ragnsells kommer fram. Vi ber er att säkerställa och framför allt komma till rätta med det vi andra gör = parkera inom egen fastighet!
 • Åtgärder inom vägområdet – Styrelsen ser fortsatt inga större åtgärder under 2020. Däremot krävs ett omfattande arbete under 2021. Så snart vi har ett bra underlag avseende kostnaden kommer vi informera om detta utifrån vårt mandat från årsmötet 2020. Vi kommer se över säkerheten genom bland annat vägspeglar samt eventuell kanin-avskjutning. Dagvattenbrunnen vid parkeringsplatsen innan badplatsen är även i fokus!
 • Vi kommer att uppdatera våra infartskartor med fastighetsnummer för att tydliggöra identifiering vid bland annat leveranser etc.
 • Nästa styrelsemöte genomförs innan jul 2020.
 • Kontaktpersoner inom styrelsen:

  Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
  Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar

Kom med i arbetsgemenskapen och hjälp till att ta rätt på våra bryggor och övrig material inför den annalkande vintern. Vi ses nu på söndag den 20 september 10:30 (medlemmarna i brygga 2 träffas redan kl 09:30).

Vi bjuder som vanligt alla som hjälper till på grillkorv.

Arbetsdag

Arbetsdag

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar

Tenniskurs 6-9 juli 2020 Kuggaviken & Vassbäck Tennisklubb

KVTK

KVTK

Är du 5-15 år och sugen på att spela tennis? Förmiddagar måndag 6/7 – torsdag 9/7 erbjuder Simon Andersson nivåanpassade tenniskurser på vår lokala tennisbana. Simon har varit aktiv tennisspelare i GLTK i Göteborg under många år. Beroende på hur intresset ser ut så kommer det att bestämmas grupper och tider.

Kostnad 125 kr per person och timme.

Är du intresserad ring 076-0100128
E-post: carl.simon.andersson01@gmail.com

Årsmöte Kuggaviken & Vassbäck Tennisklubb 5 juli 2020

Välkomna till årsmötet söndag den 5 juli kl 10.00. Samling vid banorna. Efter årsmötet blir det gemensamt underhållsarbete.

Undertecknat
Elna Persson
Kassör KVTK

Skrivet på förstasidan, tennisklubben | Lämna en kommentar
avatar

KVTK

KVTK

Välkomna till årets säsong som närmar sig. Bifogat finner ni kort information om vad som händer under 2020.

Du hittar oss också på facebook. Använd gärna vår facebookgrupp för att hitta andra spelsugna medlemmar i föreningen.

Skrivet på förstasidan, tennisklubben | Lämna en kommentar
avatar

Vassbäcksbladet 2020

Vassbäcksbladet 2020

Den långa väntan är över, äntligen är Vassbäcksbladet 2020 här, denna ledstjärna på upplysningens himlavalv.

Passar även på att påminna om att det är dags att betala in årsavgiften till badföreningen.

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Eldningsdag – Genomför vi lördag 18 april med samling vid eldningsplatsen kl. 1000 för allmän information. Vi ser tack och lov allt mindre skräp i vår vackra omgivning varför vi i år delar upp oss på ett annorlunda sätt. Ett gäng som drar ihop eldningsbara delar och ett gäng som plockar skräp. Eldningsplatsen är öppen fr.o.m. lördag 4 april. Vi ber dig att respektera reglerna för vad som får tippas, anslag finns vid eldningsplatsen.
 • Årsavgiften – Har nästan alla erlagt. De få som är kvar får härmed sista påminnelsen därefter via Kronofogdemyndigheten!
 • Tippning av gräs, ogräs, blommor etc. – Detta är tillåtet på några platser men det bygger på gediget ansvarstagande. Vi kan notera att det dumpas av allt större grenar och annat icke lämpligt trädgårdsavfall. Vänligen respektera detta och om du är osäker vad som gäller är det bara att e-posta eller skicka ett sms till ordföranden.
 • Bilparkering på våra vägar – Generellt sköter vi oss bra så att våra större fordon såsom Ragnsells kommer fram. Men igen, så utmärker sig t.ex. Lanna Strandväg med parkering på vägnätet över tid. Vi ber er att säkerställa och framför allt komma till rätta med det vi andra gör = parkera inom egen fastighet!
 • Åtgärder inom vägområdet – Styrelsen ser fortsatt inga större åtgärder inför och under 2020. Däremot krävs ett omfattande arbete under 2021. Så snart vi har ett bra underlag avseende kostnaden kommer vi informera om detta och beslut tas under årsmötet 2020.
 • Nästa styrelsemöte är satt till 19 maj.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Eldningsdag – Genomför vi lördag 19 oktober med samling vid eldplatsen kl. 10.00 för allmän information. Vi ser tack och lov allt mindre skräp i vår vackra omgivning varför vi avvaktar till våren med städdag, ser du skräp är det ju tacksamt om vi hjälps åt att plocka från tid till annan. Eldningsplatsen är öppen fr o m lördag 5 oktober. Vi ber dig att respektera reglerna för vad som får tippas, anslag finns vid eldningsplatsen.

  Styrelsen fick frågan under årsmötet huruvida vi skulle ersätta eldning mot flisning. Då VVF medel endast ska avsättas till vägunderhåll/motsvarande, kommer detta inte att ske utan vi fortsätter med elddagar då alternativen anses sämre ur miljösynpunkt. Dvs att alla får själva transportera trädgårdsavfall som normalt eldas upp till miljöstationen i Kungsbacka.

 • Tippning av gräs, ogräs, blommor etc. – Detta är tillåtet på några platser men det bygger på gediget ansvarstagande. Vi kan notera att det dumpas av allt större grenar och annat icke lämpligt trädgårdsavfall. Vänligen respektera detta och om du är osäker vad som gäller är det bara att e-posta eller skicka ett sms till ordföranden.
 • Problem med dagvattenbrunnar – Det råder viss oklarhet vem som äger ansvaret för dessa; är det Kungsbacka Kommun eller VVF?! Vi ska nu bringa klarhet och därefter säkerställa att de brunnar vi har problem med blir åtgärdade.
 • Åtgärder inom vägområdet – Styrelsen ser fortsatt inga större åtgärder inför och under 2020. Däremot krävs ett omfattande arbete under 2021. Så snart vi har ett bra underlag avseende kostnaden kommer vi informera om detta och beslut tas under årsmötet 2020.
 • Nästa styrelsemöte är satt till december (beroende på dialogen med Nortorp 1:32) alternativt februari/mars.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Vårstädning och eldningsdag – Genomför vi lördag 27 april med samling vid anslagstavlan kl. 10.00. Eldningsplatsen är öppen fr.o.m. torsdag 18 april. Vi ber dig att respektera reglerna för vad som får tippas, anslag finns vid eldningsplatsen.
 • Avdrag på årsavgiften – Deltagande under städdagarna har inneburit ett avdrag på årsavgiften vilket från i år upphör. Vi vill återinvestera summan till fullo för det den är avsedd för, vilket är underhåll och kommande investeringsprojekt t ex asfaltering inom vägnätet.
 • Årsmöte – Genomför vi söndag 9 juni kl. 11.00 i matsalen på Kuggaviksgården/Åsa Vandrarhem. Kallelse med agenda, bokslut och verksamhetsberättelse kommer i god tid innan årsmötet men notera redan nu i kalendern.
 • Motioner – Inför årsmötet ska eventuella motioner vara styrelsen tillhanda senast 30 april och måste undertecknas av fastighetsägaren/-na i original.
 • Nästa styrelsemöte är satt till mars månad och efter detta meddelas städ- och eldningsdag.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar