avatar
Information.

Information.

  • GDPR – Som en påminnelse kommer här nygammal information sedan styrelsemötet i maj. Ny lag börjar gälla fr o m 25 maj vilken för oss, inte nämnvärt som förening, skiljer sig mot dagens hantering. Idag håller vi följande persondata; Fastighetsägare, adress, telefonnummer, e-postadress samt fastighetsbeteckning. Registret är inte publikt och existerar endast för att vi å ena sidan måste upprätta denna utifrån Lantmäteriets bestämmelser och å andra sidan för att kunna skicka ut information, inbetalningskort och kallelse till t.ex. årsmöte. Styrelsen har därför fastställt att uppgifterna har ett berättigande enligt GDPRs direktiv och därmed inte kräver ytterligare åtgärder och/eller samtyckande.
  • Vägunderhåll, i stort finns inga planerade insatser utan vi kommer att se över skyltar som behöver bytas ut och bereda oss för dem delar vi i nya styrelsen fick med oss från årsmötet.
  • Eldningshelg är i höst satt till lördag den 20 oktober. Vi öppnar upp möjligheten att köra in släpkärra fr.o.m. fredag 5 oktober. För dig med skottkärra/motsvarande kan du redan nu börja lämpa av ditt, inom ramen för reglerna, ris. I och med att vi ser från år till annat att nedskräpningen kraftigt har minskat avser vi inte att genomföra en traditionell städdag. Men vi vill gärna tro att vi alla hjälps åt att plocka skräp som du ser. Kom gärna till oss under eldningsdagen för trevligt samkväm – medtag egen fika och för den hugade grilla en korv med lång ”pinne” :-)

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar

Arbetsdag

Arbetsdag

Nu är det dags att vinterrusta badplatsen. Vi ses nu på söndag den 23 september klockan 10:30. Medlemmarna i brygga 2 träffas redan kl 10:00

Badföreningen bjuder som vanligt alla som hjälper till på grillkorv.

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

Näsbergsvägens Samfällighetsförening kallar till årsmöte som hålls Söndagen den 5 augusti 2018, kl 10.00 på Kuggaviksgården.

 

Se bifogad kallelse med dagordning.

Välkomna!

Skrivet på förstasidan, Näsbergsvägen | Lämna en kommentar
avatar

Sommar!

Sommar!

Vecka 29 har vi vår traditionella Vassbäcksvecka med en rad aktiviteter. Se bifogad aktivitetssida från Vassbäcksbladets sommarutgåva.

En ändring: simprovsdagen är flyttad till lörd. 21 juli kl 14:00

Skrivet på badföreningen, förstasidan, Okategoriserat | Lämna en kommentar
avatar

Årsmöte.

Årsmöte.

Välkomna på årsmöte i Vassbäcks Badförening som hålls nu på söndag den 24 juni kl 12:00 vid badplatsen. Kom dit och gör din röst hörd!

Notera även att tryckfelsnisse lurat oss i senaste Vassbäcksbladet så det står fel datum. Följande är de korrekta:

– Årets Boule är onsdagen 18 juli kl 14:00
– Golftävlingen är torsdagen 19 juli kl 09:00
– Bad o Hjärt-Lungräddning fred. 20 juli kl 15:00
– Strandfesten Lördagen 21 juli kl 17:00

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar

KVTK

KVTK

Årsmöte – Söndagen den 1 juli kl. 10.00, vid tennisbanorna, till vilket vi hoppas att alla som är intresserade och vill engagera sig i KVTK kommer. Efter mötet arbetar vi tillsammans med underhåll av banorna för att de ska vara förberedda inför sommarsemestern. Detta är tids och arbetskrävande och hen-kraft behövs. Fika bjuder vi på. De som då deltar får tillbaka den erlagda städavgiften

Övrig information om tenningssäsongen finner ni i bifogad pdf.

Skrivet på förstasidan, tennisklubben | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

  • Årsmöte OBS! Nytt datum för årsmötet, som genomförs lördag 9 juni kl. 11:00. Kallelse jämte dagordning, budgetförslag samt verksamhetsberättelse skickas ut inom kort.
  • GDPR – Ny persondataskyddslag börjar gälla 25 maj vilken för oss, inte nämnvärt som förening, skiljer sig mot dagens hantering. Idag håller vi följande personuppgifter; Fastighetsägares namn, , adress, telefonnummer, e-postadress samt fastighetsbeteckning. Registret är inte publikt och existerar endast för att vi å ena sidan måste upprätta denna utifrån Lantmäteriets bestämmelser och å andra sidan för att kunna skicka ut information, inbetalningskort och kallelse till t ex årsmöte. Styrelsen har därför fastställt att uppgifterna har ett berättigande enligt GDPRs direktiv och därmed inte kräver ytterligare åtgärder och/eller samtycke.
  • Vägunderhåll, i stort finns inga planerade insatser, dock har våra vägskyltar en viss livslängd. Vi kommer under våren att inventera vilka skyltar som behöver bytas ut och rengöra övriga.
  • Skötsel av våra tomter är vi generellt flinka med. Vi ber alla som har tomt i korsning med ”häck” att hålla nere densamma till max 80 cm enligt tidigare direktiv. Uthängande grenar etc. måste ha en frihöjd om minst 4,5 m. Vi har dessutom några platser som vi kan tippa vårt klippta gräs – denna plats är naturligtvis inte till för grenar eller uttjänade blommor från kruka etc.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar

Arbetsdag vid stranden.

Arbetsdag vid stranden.

Nu på söndag den 22 april klockan 10:30 är det dags att vårrusta vår badplats och våra bryggor. Om många kommer är det snabbt fixat. Badföreningen bjuder på korv.

Bryggföreningarnas medlemmar träffas innan bryggiläggningen för årsmöten kl 09:00.

Välkomna
Styrelsen

Skrivet på badföreningen, brygga 1, brygga 2, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

  • Extrastämman genomfördes den 10 mars där ett drygt 20-tal fastighetsägare närvarade. Separat protokoll skickas ut samt anslås på anslagstavlan. Tack för deltagandet och bra dialog.
  • Årsmötet håller vi söndag 10 juni, separat kallelse jämte övriga dokument skickas ut i god tid före mötet. Vi påminner dock att eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 30 april. Motionen måste vara undertecknad av fastighetsägaren.
  • Nästa styrelsemöte är satt till 8 maj.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar

Vi behöver fortsätta arbetet att röja upp bland buskarna och slyn utefter badvägen. Vi bedömer att detta arbete inte hinns med vid den ordinarie arbetsdagen i slutet av april, då bryggorna skall läggas på plats och bänkar mm skall sättas ut, varför vi utlyst denna extra arbetsdag.

Vi vore därför tacksamma om ni kunde komma ner några timmar på Påskdagen och fixa till detta. Tänk på: Ju fler som kommer desto snabbare blir vi färdiga.

Glad Påsk önskar styrelsen i Vassbäcks Badförening

Vårröj

Vårröj

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar