avatar

Vassbäcksbladet 2021 Sommarupplagan

Vassbäcksbladet 2021 Sommarupplagan

Vilket sommarväder vi haft den senaste veckan! Tropisk värme och igår, lördagen 17 juli, var det 25.6 grader i vattnet ute vid vår badbrygga. Nästan för varmt för min smak, men jag blir säkert nöjdare den kommande veckan, då de lovat fortsatt bra väder men med mer normala sommartemperaturer. Som många nog märkt har Vassbäcksbladet i Sommarupplagan också kommit ut, och finns här i även i digital version att läsa.

 • Kompisfotbollen, som vi har på Kuggavikens fotbollsplan på måndagar kl 18:00, har redan startat med gott deltagande.
 • Gympan vid pumphuset på Svartnäsvägen, som i år leds av Torbjörn Sund, är som vanligt tisdagar och torsdagar kl 08:00. I år är den v 28, 29 o 30.
 • Bouletävling torsdagen 22 juli kl 14:00 vid badplatsen.
 • Golftävling onsdagen 21 juli kl 09:00.
 • Den traditionella Hjärtlungräddning, livräddningsinstruktion och simprovstagning blir i år pga. olika omständigheter neddragen i omfattning, men är ändå fredagen 23 juli kl 14:00.
 • Strandfest räknar vi med i år igen kl 17:00 lördagen den 24 Juli. En garanterat trevlig kväll under ledning av trubaduren Mikael Myllie Bonde. Kom gärna först en stund på förmiddagen då vi reser tältet kl 10:00.

Alla är hjärtligt välkomna till våra arrangemang!

Vi vill också informera er om att ni alla är bemyndigade att säga till de, som trots våra skyltar, cyklar eller kör elsparkcyklar förbi cykelställen eller kör fram med mopeder eller MC till badplatsen. Bed dem bara vänligt men bestämt att leda tillbaka sina ”åkdon”.

Trevlig sommar i Vassbäck!
Styrelsen

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar

Efter att badkollen mot slutet av förra säsongen börjat drömma sig bort mot medelhavstemperaturer och uppenbarligen inte berättade sanningen om vattentemperaturen har den nu fått en ny sensor igen.

Återkomsten, som sker på självaste midsommarafton, är uppenbarligen efterlängtad. Nu behöver man inte längre chansa, utan kan tryggt stanna på det torra när vattnet är för kallt.

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Vägföreningen, vår gemensamma angelägenhet – Flertalet av oss som arbetar i styrelsen har gjort så i många år, rent av decennier. Trots idoga försök från valberedningen att rekrytera nya ledamöter till styrelsearbetet är underlaget av frivilliga alltför tunt. Samtidigt är det nu helt nödvändigt att påbörja processen att förnya styrelsen, för att andra ska kunna tar över på ett ordnat sätt. Styrelsens bedömning är att deltagandet uppfattas som alltför betungande och tidskrävande. Styrelsens förslag är därför att lägga ut samtliga av de arbetsuppgifter som styrelsens medlemmar idag utför på ideell basis, men som inte är direkt hänförliga till just styrelsearbete. Sådana uppgifter innefattar visst löpande underhåll, redovisningstjänster, med mera. Detta som ett sätt att minska tidsåtgången och möjliggöra för fler att delta i styrelsearbetet. Vi avser också ta fram uppdragsbeskrivningar för de olika funktionerna, så att det tydligt framgår vad arbetet innebär. Valberedningen kommer under våren att ta kontakter för att inleda denna förnyelse av styrelsen. Då behöver de som inte tidigare varit engagerade ställa upp för att hjälpa till att ta hand om förvaltningen av vägföreningen, vår gemensamma angelägenhet.
 • Eldnings- och städdag – Med en som vanligt rejäl hög att elda genomfördes detta med gedigen övervakning av vår egen brandman – Peter. Ett av Onsala BKs pojklag genomförde/deltog i städning längs med kusten där de utsetts att plocka skräp just vid Lannabukten vilket vi tackar för. Således var det inte mycket för oss att samla in men alltid trevligt att träffas en stund.
 • Eventuella motioner till årsmötet 2021 – Inför årsmötet ska eventuella motioner vara styrelsen tillhanda senast 30 april och måste undertecknas av fastighetsägaren/-na i original.
 • Årsmötet är planerat till söndagen 13 juni – Kallelse och övriga handlingar skickas ut efter nästa styrelsemöte.
 • Nästa styrelsemöte genomförs 18 maj där vi bland annat fastställer datum för årsmötet samt alternativ för deltagande med pandemin i beaktning.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@gmail.com, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Vassbäcksbladet 2021

Vassbäcksbladet 2021

Nu är våren kommen, och med det årets utgåva av Vassbäcksbladet! Här på vassbäck.se kan du ladda ner det i elektronisk form.

Passar även på att påminna arbetsdag vid stranden den 11 april samt att det är dags att det är dags att betala in årsavgiften till badföreningen.

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Vägföreningen, vår gemensamma angelägenhet – Flertalet av oss som arbetar i styrelsen har gjort så i många år, rent av decennier. Trots idoga försök från valberedningen att rekrytera nya ledamöter till styrelsearbetet är underlaget av frivilliga alltför tunt. Samtidigt är det nu helt nödvändigt att påbörja processen att förnya styrelsen, för att andra ska kunna tar över på ett ordnat sätt. Styrelsens bedömning är att deltagandet uppfattas som alltför betungande och tidskrävande. Styrelsens förslag är därför att lägga ut samtliga av de arbetsuppgifter som styrelsens medlemmar idag utför på ideell basis, men som inte är direkt hänförliga till just styrelsearbete. Sådana uppgifter innefattar visst löpande underhåll, redovisningstjänster, med mera. Detta som ett sätt att minska tidsåtgången och möjliggöra för fler att delta i styrelsearbetet. Vi avser också ta fram uppdragsbeskrivningar för de olika funktionerna, så att det tydligt framgår vad arbetet innebär. Valberedningen kommer under våren att ta kontakter för att inleda denna förnyelse av styrelsen. Då behöver de som inte tidigare varit engagerade ställa upp för att hjälpa till att ta hand om förvaltningen av vägföreningen, vår gemensamma angelägenhet.
 • Vår ekonomi är stark – Utifrån att vi har ett omfattande arbete med främst asfaltering av hela Bollebygdsvägen, och delar av Svartnäsvägen, kan vi komma att eventuellt till någon del behöva göra en mindre extra utdebitering. Full information ges under kommande årsmöte. Asfalteringen är beräknad att genomföras under april/maj. Generell information utgår inom kort, dvs hur in- och utfartsvägar kan nyttjas jämte specifik information avseende de förutsättningar ”drabbade” fastigheter vid västra delen av Svartnäsvägen måste förhålla sig till.
 • Behöver du/vill göra tilläggsasfaltering vid din fastighet – När vi har vår entreprenör, Skanska, på plats har du möjlighet i den mån det går att göra en privat överenskommelse med Skanska för ”bästa pris”. Om du är intresserad så e-posta; stig.karlsson@odontologi.gu.se för vbf till Skanska. OBS! VVF avskriver sig från allt ansvar och affären upprättas i sin helhet mellan dig som fastighetsägare och Skanska som entreprenör.
 • Vårstädning och eldningsdag – Vi öppnar upp eldningsplatsen fr.o.m. torsdagen 1 april och eldning sker lördagen 17 april. Om du är osäker på vad du får bidra med finns information vid eldningsplatsen – i annat fall kontakta ordföranden. Även i vår räknar vi med att göra en översyn av skräp längs med vägnätet och kusten. Vi vill tro att du ställer upp. Samling sker 10:00 vid eldningsplatsen lördagen den 17 april!
 • Årsmötet är planerat till söndagen 13 juni – Kallelse och övriga handlingar skickas ut efter nästa styrelsemöte.
 • Nästa styrelsemöte genomförs 18 maj där vi bland annat fastställer datum för årsmötet samt alternativ för deltagande med pandemin i beaktning.
 • Kontaktpersoner inom styrelsen:

  Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
  Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Vi blir fler fastigheter – Från åttioåtta (88) till nittio (90) fastigheter vilket är oerhört glädjande. Dels genom avstyckning och del genom att vi ”fått” tillbaka en fastighet. Inte bara Åsa/Frillesås växer, så gör även vi!
 • Tippning av gräs, ogräs, blommor etc. – Detta är tillåtet på några platser men det bygger på ett gediget ansvarstagande. Vi kan notera att det dumpas av allt större grenar och annat icke lämpligt trädgårdsavfall. Vänligen respektera denna ordning, och om du är osäker vad som gäller är det bara att e-posta eller skicka ett sms till ordföranden.
 • Bilparkering på våra vägar – Generellt sköter vi oss bra så att våra större fordon såsom Ragnsells och räddningstjänst kommer fram. Vi ber er att säkerställa och framför allt komma till rätta med det vi andra gör = parkera inom egen fastighet!
 • Snökäppar är på väg att sättas ut även om vintern känns avlägsen.
 • Åtgärder inom vägområdet – Styrelsen har idag fattat ett principiellt beslut om asfaltering under 2021, vilket informerats om under en längre tid och per definition under senaste årsmötet. Kostnad kommer att debiteras ut till samtliga fastighetsägare men vid handen med lägre belopp än vad vi kunde meddela och fått OK på under årsmötet. Vi kommer i början på året informera om exakt när denna utdebitering sker, utöver vår årliga, så snart vi tecknat avtal med vald entreprenör.
 • Vi kommer att uppdatera våra infartskartor med fastighetsnummer för att tydliggöra identifiering vid bland annat leveranser etcetera, plus lite annat, men det tar kanske lite tid innan allt är på plats.
 • Nästa styrelsemöte genomförs under kvartal 1 2021, även innehållande besked om städ- och eldningsdag för våren.
 • Kontaktpersoner inom styrelsen:

  Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
  Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Eldningsdag – Genomför vi lördag 24 oktober med samling vid eldplatsen kl. 10.00 för allmän information. Ett gäng som drar ihop eldningsbara delar och ett gäng som plockar skräp. Eldningsplatsen är öppen fr.o m. lördag 10 oktober. Vi ber dig att respektera reglerna för vad som får tippas, anslag finns vid eldningsplatsen.
 • Tippning av gräs, ogräs, blommor etc. – Detta är tillåtet på några platser men det bygger på gediget ansvarstagande. Vi kan notera att det dumpas av allt större grenar och annan icke lämpligt trädgårdsavfall. Vänligen respektera detta och om du är osäker vad som gäller är det bara att e-posta eller skicka ett sms till ordföranden.
 • Bilparkering på våra vägar – Generellt sköter vi oss bra så att våra större fordon såsom Ragnsells kommer fram. Vi ber er att säkerställa och framför allt komma till rätta med det vi andra gör = parkera inom egen fastighet!
 • Åtgärder inom vägområdet – Styrelsen ser fortsatt inga större åtgärder under 2020. Däremot krävs ett omfattande arbete under 2021. Så snart vi har ett bra underlag avseende kostnaden kommer vi informera om detta utifrån vårt mandat från årsmötet 2020. Vi kommer se över säkerheten genom bland annat vägspeglar samt eventuell kanin-avskjutning. Dagvattenbrunnen vid parkeringsplatsen innan badplatsen är även i fokus!
 • Vi kommer att uppdatera våra infartskartor med fastighetsnummer för att tydliggöra identifiering vid bland annat leveranser etc.
 • Nästa styrelsemöte genomförs innan jul 2020.
 • Kontaktpersoner inom styrelsen:

  Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
  Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar

Kom med i arbetsgemenskapen och hjälp till att ta rätt på våra bryggor och övrig material inför den annalkande vintern. Vi ses nu på söndag den 20 september 10:30 (medlemmarna i brygga 2 träffas redan kl 09:30).

Vi bjuder som vanligt alla som hjälper till på grillkorv.

Arbetsdag

Arbetsdag

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar

Tenniskurs 6-9 juli 2020 Kuggaviken & Vassbäck Tennisklubb

KVTK

KVTK

Är du 5-15 år och sugen på att spela tennis? Förmiddagar måndag 6/7 – torsdag 9/7 erbjuder Simon Andersson nivåanpassade tenniskurser på vår lokala tennisbana. Simon har varit aktiv tennisspelare i GLTK i Göteborg under många år. Beroende på hur intresset ser ut så kommer det att bestämmas grupper och tider.

Kostnad 125 kr per person och timme.

Är du intresserad ring 076-0100128
E-post: carl.simon.andersson01@gmail.com

Årsmöte Kuggaviken & Vassbäck Tennisklubb 5 juli 2020

Välkomna till årsmötet söndag den 5 juli kl 10.00. Samling vid banorna. Efter årsmötet blir det gemensamt underhållsarbete.

Undertecknat
Elna Persson
Kassör KVTK

Skrivet på förstasidan, tennisklubben | Lämna en kommentar
avatar

KVTK

KVTK

Välkomna till årets säsong som närmar sig. Bifogat finner ni kort information om vad som händer under 2020.

Du hittar oss också på facebook. Använd gärna vår facebookgrupp för att hitta andra spelsugna medlemmar i föreningen.

Skrivet på förstasidan, tennisklubben | Lämna en kommentar