avatar
Information.

Information.

 • Eldningsdag – Genomför vi lördag 19 oktober med samling vid eldplatsen kl. 10.00 för allmän information. Vi ser tack och lov allt mindre skräp i vår vackra omgivning varför vi avvaktar till våren med städdag, ser du skräp är det ju tacksamt om vi hjälps åt att plocka från tid till annan. Eldningsplatsen är öppen fr o m lördag 5 oktober. Vi ber dig att respektera reglerna för vad som får tippas, anslag finns vid eldningsplatsen.

  Styrelsen fick frågan under årsmötet huruvida vi skulle ersätta eldning mot flisning. Då VVF medel endast ska avsättas till vägunderhåll/motsvarande, kommer detta inte att ske utan vi fortsätter med elddagar då alternativen anses sämre ur miljösynpunkt. Dvs att alla får själva transportera trädgårdsavfall som normalt eldas upp till miljöstationen i Kungsbacka.

 • Tippning av gräs, ogräs, blommor etc. – Detta är tillåtet på några platser men det bygger på gediget ansvarstagande. Vi kan notera att det dumpas av allt större grenar och annat icke lämpligt trädgårdsavfall. Vänligen respektera detta och om du är osäker vad som gäller är det bara att e-posta eller skicka ett sms till ordföranden.
 • Problem med dagvattenbrunnar – Det råder viss oklarhet vem som äger ansvaret för dessa; är det Kungsbacka Kommun eller VVF?! Vi ska nu bringa klarhet och därefter säkerställa att de brunnar vi har problem med blir åtgärdade.
 • Åtgärder inom vägområdet – Styrelsen ser fortsatt inga större åtgärder inför och under 2020. Däremot krävs ett omfattande arbete under 2021. Så snart vi har ett bra underlag avseende kostnaden kommer vi informera om detta och beslut tas under årsmötet 2020.
 • Nästa styrelsemöte är satt till december (beroende på dialogen med Nortorp 1:32) alternativt februari/mars.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Vårstädning och eldningsdag – Genomför vi lördag 27 april med samling vid anslagstavlan kl. 10.00. Eldningsplatsen är öppen fr.o.m. torsdag 18 april. Vi ber dig att respektera reglerna för vad som får tippas, anslag finns vid eldningsplatsen.
 • Avdrag på årsavgiften – Deltagande under städdagarna har inneburit ett avdrag på årsavgiften vilket från i år upphör. Vi vill återinvestera summan till fullo för det den är avsedd för, vilket är underhåll och kommande investeringsprojekt t ex asfaltering inom vägnätet.
 • Årsmöte – Genomför vi söndag 9 juni kl. 11.00 i matsalen på Kuggaviksgården/Åsa Vandrarhem. Kallelse med agenda, bokslut och verksamhetsberättelse kommer i god tid innan årsmötet men notera redan nu i kalendern.
 • Motioner – Inför årsmötet ska eventuella motioner vara styrelsen tillhanda senast 30 april och måste undertecknas av fastighetsägaren/-na i original.
 • Nästa styrelsemöte är satt till mars månad och efter detta meddelas städ- och eldningsdag.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar

Vassbäcksbladet 2019

Det kanske säkraste av vårtecken har börjat synas till i Vassbäck – Vassbäcksbladet! Här på vassbäck.se finner ni i vanlig ordning Vassbäcksbladet 2019

Så får vi även påminna om att det är dags att betala in årsavgiften till badföreningen.

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Fartbegränsningar – Styrelsen ser inte att ytterligare farthinder ska byggas utan uppmanar oss som kör i området att generellt sänka hastigheten och framför allt inte överskrida tillåtna 30 km/h. En uppfräschning och målning av 30-markeringarna görs under våren när vädret tillåter.
 • Vägunderhåll, några gatuskyltar kommer att bytas ut samt en försvunnen gardist ersättas. Även i år har vi valt tidigare entreprenör att sköta sandning och snöröjning.
 • Fastighetsägares ordning och ansvar, uppdrag från årsmötet, har diskuterats under hösten. Till kommande årsmöte kommer styrelsen ha ett färdigt förslag för ställningstagande.
 • Nästa styrelsemöte är satt till mars månad och efter detta meddelas städ- och eldningsdag.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • GDPR – Som en påminnelse kommer här nygammal information sedan styrelsemötet i maj. Ny lag börjar gälla fr o m 25 maj vilken för oss, inte nämnvärt som förening, skiljer sig mot dagens hantering. Idag håller vi följande persondata; Fastighetsägare, adress, telefonnummer, e-postadress samt fastighetsbeteckning. Registret är inte publikt och existerar endast för att vi å ena sidan måste upprätta denna utifrån Lantmäteriets bestämmelser och å andra sidan för att kunna skicka ut information, inbetalningskort och kallelse till t.ex. årsmöte. Styrelsen har därför fastställt att uppgifterna har ett berättigande enligt GDPRs direktiv och därmed inte kräver ytterligare åtgärder och/eller samtyckande.
 • Vägunderhåll, i stort finns inga planerade insatser utan vi kommer att se över skyltar som behöver bytas ut och bereda oss för dem delar vi i nya styrelsen fick med oss från årsmötet.
 • Eldningshelg är i höst satt till lördag den 20 oktober. Vi öppnar upp möjligheten att köra in släpkärra fr.o.m. fredag 5 oktober. För dig med skottkärra/motsvarande kan du redan nu börja lämpa av ditt, inom ramen för reglerna, ris. I och med att vi ser från år till annat att nedskräpningen kraftigt har minskat avser vi inte att genomföra en traditionell städdag. Men vi vill gärna tro att vi alla hjälps åt att plocka skräp som du ser. Kom gärna till oss under eldningsdagen för trevligt samkväm – medtag egen fika och för den hugade grilla en korv med lång ”pinne” :-)

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar

Arbetsdag

Arbetsdag

Nu är det dags att vinterrusta badplatsen. Vi ses nu på söndag den 23 september klockan 10:30. Medlemmarna i brygga 2 träffas redan kl 10:00

Badföreningen bjuder som vanligt alla som hjälper till på grillkorv.

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

Näsbergsvägens Samfällighetsförening kallar till årsmöte som hålls Söndagen den 5 augusti 2018, kl 10.00 på Kuggaviksgården.

 

Se bifogad kallelse med dagordning.

Välkomna!

Skrivet på förstasidan, Näsbergsvägen | Lämna en kommentar
avatar

Sommar!

Sommar!

Vecka 29 har vi vår traditionella Vassbäcksvecka med en rad aktiviteter. Se bifogad aktivitetssida från Vassbäcksbladets sommarutgåva.

En ändring: simprovsdagen är flyttad till lörd. 21 juli kl 14:00

Skrivet på badföreningen, förstasidan, Okategoriserat | Lämna en kommentar
avatar

Årsmöte.

Årsmöte.

Välkomna på årsmöte i Vassbäcks Badförening som hålls nu på söndag den 24 juni kl 12:00 vid badplatsen. Kom dit och gör din röst hörd!

Notera även att tryckfelsnisse lurat oss i senaste Vassbäcksbladet så det står fel datum. Följande är de korrekta:

– Årets Boule är onsdagen 18 juli kl 14:00
– Golftävlingen är torsdagen 19 juli kl 09:00
– Bad o Hjärt-Lungräddning fred. 20 juli kl 15:00
– Strandfesten Lördagen 21 juli kl 17:00

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar