Månadsarkiv: mars 2015

avatar
Information

Information

  • Styrelsens uppdrag från årsmötet fortskrider och såväl återkoppling som styrelsens rekommendation om diversifierad medlems-/årsavgift och förnyelse- och investeringsplan kommer läggas fram i samband med årsmötet i juni.
  • Årsmötet genomförs söndagen den 7 juni kl. 10.00. Platsen är som vanligt Kuggaviksgården. Separat kallelse och övriga dokument skickas ut enligt gängse rutiner.
  • Omställning från sommar- till året-runt-boende ökar vilket är mycket glädjande. Detta ska meddelas till kassören då det påverkar medlems-/årsavgiften.
  • Vårstädning genomförs lördag den 25 april kl. 10.00. Samling vägskälet Bollebygdsvägen-Svartnäsvägen (vid anslagstavlan). Efter vinterns härjningar avser vi att lägga extra fokus längs strandlinjen utöver sedvanlig städning. Gruset kommer att maskinsopas efter månadsskiftet, dock senast 15 april. OBS! Spillet från röjningen av fältet nedanför Trestugevägen ska innan dess vara borta – m.a.o. innan 1 april!
  • Häckar med negativ påverkan på sikt eller framkomlighet ska vara åtgärdade senast i samband med städdagen. Kommunens riktlinjer ska följas, vilket bland annat innebär att häckar vid utfarter och korsningar får vara maximalt 80 cm höga. Vänligen kontakta någon i styrelsen om du är osäker vad som gäller, se även tidigare styrelseinformation.
  • Eldningsplatsen hålls öppen under tiden 2–6 april samt 18–25 april. Hjälp oss att respektera dessa tider och de ordningsregler som gäller, samt att hålla ögonen öppna för olovlig tippning.
  • Nästa styrelsemöte är satt till 5 maj.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, acetimbe@algonet.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar