Kategoriarkiv: fibernätföreningen

avatar

Vassbäcks Fibernät

Vassbäcks Fibernät

Vassbäcks Fibernät planerar nu för ny inkopplingsrunda som kommer genomföras i slutet av februari och början på mars. Samtidigt har styrelsen beslutat att sänka insatsen för inkoppling från 12000 kronor till 9000 kronor, vilket vi hoppas ska göra att ännu fler väljer Vassbäcks Fibernät framför långsamma och vingliga uppkopplingar via mobilnäten och gammal koppartråd.

Abonnemangskostnaden är 250 kronor per månad, och i det ingår anslutning till Internet med 250 Megabit per sekund.

Som en prisjämförelse så tar Telia 409 kronor per månad för “bredband” via telejacket, då får man mellan 6 och 8 Mbit/s. Därtill behövs ett fast telefoniabonnemang som kostar 165 kronor per månad. Genom att ansluta till Vassbäcks Fibernät kan man halvera månadskostnaden och får på köpet över 30 gånger så hög kapacitet!

För säsongsboende erbjuds abonnemang som löper över 6 månader (april-september). Och med den nya lägre insatsen för inkoppling (9000 kronor) ligger Vassbäcks Fibernät dessutom i den absoluta täten gällande låga kostnader för att komma igång.

Via fibern kan man även få tillgång till Digital-TV. Kanalutbudet och priser finner du här.

Slutligen, för varje ny abonnent som ansluter till Vassbäcks Fibernät uppstår ett visst ekonomiskt överskott, som när året summeras kommer betalas tillbaka till abonnenterna i form av återbäring. Det finns alltså mycket att vinna på att koppla upp via fibern!

Vill ni vara med i vårens inkopplingsomgång, anmäl er till bredband@vassback.se

Skrivet på fibernätföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar
Fiber i Vassbäck

Fiber i Vassbäck

Idag invigdes Vassbäcks Fibernät, och där med togs infrastrukturen i drift med de 42 första abonnenterna. Vassbäcks Fibernät erbjuder Internetanslutning med 250 Megabit per sekund till alla abonnenter, för 250 kronor per månad.

Vassbäcks Fibernät är en ekonomisk förening som ägs av dess medlemmar. Anläggningen omfattar idag 160 hushåll i Vassbäck, som alla har möjlighet att få denna typ av uppkoppling. Nästa inkopplingsomgång blir troligen i oktober-november. Har ni kanalisation fram till tomtgräns och önskar ansluta under hösten, anmäl er till bredband@vassback.se.

Skrivet på fibernätföreningen, förstasidan | Kommentarer inaktiverade för Vassbäcks Fibernät invigt!
avatar
Fibernät - Etapp 2

Fibernät – Etapp 2

Nu är det dags att bygga ut fibernätet i resterande delar av Vassbäck! I samband med att Näsbergsvägens samfällighet utför beläggningsarbeten kan fibernät anläggas till mycket förmånliga kostnader. Precis som inför förra utbyggnadsetappen är dock tiden mycket knapp. Arbetet med att anlägga fibernätkanalisationen måste vara slutfört innan dess att beläggningsarbetena längs Näsbergsvägen tar vid, med början efter påsk.

Fastighetsägare i utbyggnadsområdet (se karta) måste därför bestämma sig inom loppet av bara någon vecka.

Vad krävs av dig som är fastighetsägare i det nu aktuella området?

 • Om du berörs av anläggningsarbetet bör du ta del av informationsmaterialet som du finner här.
 • Dela denna informationen med dina grannar, och försök få med så många som möjligt. Ju fler vi blir, desto lägre blir kostnaderna.
 • Senast söndagen den 23 mars behöver vi ha fått din intresseanmälan. Detta görs enklast via intresseformuläret på https://www.vassback.se/fiberutbyggnad.

När alla svar kommit in och vi vet exakt vilka fastighetsägare som skall anslutas, så görs en förnyad projekteringsplan och en ny beräkning av kostnader. Alla fastighetsägare kommer därefter kontaktas personligen för kostnadsavstämning och bindande anmälan.

Frågor kan ställas via e-post till bredband@vassbäck.se

Skrivet på fibernätföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar
Blåsfiberinstallation

Blåsfiberinstallation

I veckan som gick fick de första 5 fastighetsägarna sin fibernätanslutning, och de kommande veckorna ska ytterligare 19 fastigheter anslutas till Vassbäcks fibernät. Detta markerar början på slutet på en två år lång process av arbeten med anläggning och upphandling av utrustning och tjänster, där målet nu är att ta fibernätet i full drift med dessa 24 abonnenter under våren!

Samtidigt arbetar vi med projektering av nästa etapp som innefattar utbyggnad av fibernätet längs hela Näsbergsvägen med bivägar, samt de yttre delarna av Svartnäsvägen och Vassbäcks ängsväg. Mer information om detta följer inom kort.

Skrivet på fibernätföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar

Det har ju inte undgått någon att snön har gjort sin entré, men också märkt att det inte blivit plogat i takt med nederbörden. Skälet är att själva plogen behöver byta vissa delar för att den ska fånga upp snön på rätt sätt. Visst kan vi tycka att detta borde kontrolleras innan snön kom men tyvärr var det inte fallet. Under tiden har vår entreprenör lagt ut stenflis som sjunker genom snön och hjälper till med ett bättre grepp. Inom kort är vi igång med normal service igen.

Passar på att önska en trevlig helg!

Skrivet på fibernätföreningen, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Bredbandsnät i Vassbäck

Bredbandsnät i Vassbäck

Nu på söndag den 16/9 är det årsmöte i Fibernätföreningen. Mötet hålls på Kuggaviksgården kl 10:30. På årsmötet kommer vi summera det gångna året, hur projektet med att anlägga kanalisation fortlöpt såhär långt, diskutera förutsättningar för att ta nätet i bruk samt planera för den fortsatta utbyggnaden.

Mötet är öppet för alla det berör, det vill säga inte endast andelsägare.

Väl mött på Söndag!

Skrivet på fibernätföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar

Hej bredbandsvänner,

Trots den nästan absurt korta tid vi fick på oss gå ut med information och väcka intresse bland de boende kring Lanna Strandväg, Nortorpsvägen, Bollebygdsvägen och Trestugevägen, så har vi fått hela 50 intresseanmälningar till projektet att anlägga fibernätkanalisation i Vassbäck. Endast 10 fastighetsägare har valt att stå utanför utbyggnaden, och ytterligare 6 har inte gått att nå.

Det betyder att den kalkyl som presenterades i projektdokumentet (2500:- per fastighet) i dagläget precis går ihop, men med minsta möjliga marginal. Vi avser därför ta in ytterligare 300:- för att ha en mindre buffert för eventuella oförutsedda kostnader, vi hoppas att det är ok med samtliga fastighetsägare.

För att organisera oss inför utbyggnaden har Vassbäcks Fibernätförening bildats. Det är en ideell förening och konstitutionerande föreningsmöte hölls i torsdags. Här finner du protokoll från detta möte samt de stadgar som antogs.

Föreningen har också inrättat ett bankgirokonto med BG 804-0867.

Eftersom vi kommer att ha utgifter i föreningen redan i nästa vecka, så är det mycket viktigt att vi får in Er andel så snabbt som det över huvud taget är möjligt.

Vad behöver du göra som är fastighetsägare i det nu aktuella området?

 • För att acceptera detta erbjudande, betala 2800:- till BG 804-0867 så snart som möjligt! Märk betalningen med din fastighets adress.
 • Så snart betalningen är mottagen kommer ett andelsbevis att utfärdas och skickas till dig
 • Bekräfta ditt deltagande till bredband@vassback.se

Vad krävs av dig som inte berörs av schaktarbetet?

 • Om du inte äger en fastighet på Lanna Strandväg, Bollebygdsvägen, Nortorpsvägen eller Trestugevägen så behöver du inte göra någonting.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen, eller skicka e-post till bredband@vassback.se.

Skrivet på fibernätföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar
Bredbandsnät i Vassbäck

Bredbandsnät i Vassbäck

Vassbäckingarna har nu en unik möjlighet att lägga grunden för ett framtidssäkert bredbandsnät området. En infrastruktur som kan bära all typ av kommunikation – allt ifrån supersnabbt Internet, till telefoni och högupplöst TV, och till mycket förmånliga kostnader. I samband med att Fortum gräver ner luftledningar kommer ett omfattande schaktarbete att ta vid i vårt område. Fortum har då erbjudit oss att samförlägga så kallad kanalisation för bredband till ett pris som motsvarar mindre än en tiondel av vad det annars skulle kosta att gräva ner. Ett preliminärt pris, som är beroende av hur många fastighetsägare som vill utnyttja erbjudandet, är 2500:- per fastighet.

Schaktarbetena gäller i första skedet området kring Lanna Strandväg, Nortorpsvägen, början på Svartnäsvägen samt stora delar av Bollebygdsvägen.

Enda kruxet är att schaktarbetet börjar redan vid månadsskiftet, dvs om en dryg vecka. Fastighetsägare i det nu aktuella området måste därför bestämma sig inom loppet av några dagar.

Vad krävs av dig som är fastighetsägare i det nu aktuella området?

 • Om du berörs av schaktarbetet bör du noga läsa igenom det bifogade projektdokumentet
 • Tala med de andra i ditt grannskap, och försök få med så många som möjligt. Ju fler vi blir, desto lägre blir kostnaderna för dig.
 • Senast kl 12.00 fredagen den 28 oktober behöver vi ha fått din intresseanmälan. Detta görs via e-post till bredband@vassbäck.se. Ange namn, telefonnummer och adressen till din fastighet.

När alla svar kommit in och vi vet exakt vilka fastighetsägare som skall anslutas, så görs en förnyad projekteringsplan och en ny beräkning av kostnader. Alla fastighetsägare kommer där efter kontaktas personligen för kostnadsavstämning och bindande anmälan.

Vad krävs av dig som inte berörs av schaktarbetet?

 • Vassbäcks Ängsväg och yttre delarna av Svartnäsvägen kan anslutas i ett andra steg. I det bifogade projektdokumentet beskrivs hur. Även den angränsande vägföreningen för Näsbergsvägen berörs. Vi behöver bilda en arbetsgrupp för projektering av den utbyggnaden. Sprid informationen och anmäl ditt intresse till undertecknad.

Ladda ner projektdokumentet här.

Skrivet på fibernätföreningen, förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar