Månadsarkiv: oktober 2018

avatar
Information.

Information.

  • GDPR – Som en påminnelse kommer här nygammal information sedan styrelsemötet i maj. Ny lag börjar gälla fr o m 25 maj vilken för oss, inte nämnvärt som förening, skiljer sig mot dagens hantering. Idag håller vi följande persondata; Fastighetsägare, adress, telefonnummer, e-postadress samt fastighetsbeteckning. Registret är inte publikt och existerar endast för att vi å ena sidan måste upprätta denna utifrån Lantmäteriets bestämmelser och å andra sidan för att kunna skicka ut information, inbetalningskort och kallelse till t.ex. årsmöte. Styrelsen har därför fastställt att uppgifterna har ett berättigande enligt GDPRs direktiv och därmed inte kräver ytterligare åtgärder och/eller samtyckande.
  • Vägunderhåll, i stort finns inga planerade insatser utan vi kommer att se över skyltar som behöver bytas ut och bereda oss för dem delar vi i nya styrelsen fick med oss från årsmötet.
  • Eldningshelg är i höst satt till lördag den 20 oktober. Vi öppnar upp möjligheten att köra in släpkärra fr.o.m. fredag 5 oktober. För dig med skottkärra/motsvarande kan du redan nu börja lämpa av ditt, inom ramen för reglerna, ris. I och med att vi ser från år till annat att nedskräpningen kraftigt har minskat avser vi inte att genomföra en traditionell städdag. Men vi vill gärna tro att vi alla hjälps åt att plocka skräp som du ser. Kom gärna till oss under eldningsdagen för trevligt samkväm – medtag egen fika och för den hugade grilla en korv med lång ”pinne” :-)

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar