Månadsarkiv: april 2021

avatar
Information.

Information.

  • Vägföreningen, vår gemensamma angelägenhet – Flertalet av oss som arbetar i styrelsen har gjort så i många år, rent av decennier. Trots idoga försök från valberedningen att rekrytera nya ledamöter till styrelsearbetet är underlaget av frivilliga alltför tunt. Samtidigt är det nu helt nödvändigt att påbörja processen att förnya styrelsen, för att andra ska kunna tar över på ett ordnat sätt. Styrelsens bedömning är att deltagandet uppfattas som alltför betungande och tidskrävande. Styrelsens förslag är därför att lägga ut samtliga av de arbetsuppgifter som styrelsens medlemmar idag utför på ideell basis, men som inte är direkt hänförliga till just styrelsearbete. Sådana uppgifter innefattar visst löpande underhåll, redovisningstjänster, med mera. Detta som ett sätt att minska tidsåtgången och möjliggöra för fler att delta i styrelsearbetet. Vi avser också ta fram uppdragsbeskrivningar för de olika funktionerna, så att det tydligt framgår vad arbetet innebär. Valberedningen kommer under våren att ta kontakter för att inleda denna förnyelse av styrelsen. Då behöver de som inte tidigare varit engagerade ställa upp för att hjälpa till att ta hand om förvaltningen av vägföreningen, vår gemensamma angelägenhet.
  • Eldnings- och städdag – Med en som vanligt rejäl hög att elda genomfördes detta med gedigen övervakning av vår egen brandman – Peter. Ett av Onsala BKs pojklag genomförde/deltog i städning längs med kusten där de utsetts att plocka skräp just vid Lannabukten vilket vi tackar för. Således var det inte mycket för oss att samla in men alltid trevligt att träffas en stund.
  • Eventuella motioner till årsmötet 2021 – Inför årsmötet ska eventuella motioner vara styrelsen tillhanda senast 30 april och måste undertecknas av fastighetsägaren/-na i original.
  • Årsmötet är planerat till söndagen 13 juni – Kallelse och övriga handlingar skickas ut efter nästa styrelsemöte.
  • Nästa styrelsemöte genomförs 18 maj där vi bland annat fastställer datum för årsmötet samt alternativ för deltagande med pandemin i beaktning.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@gmail.com, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Vassbäcksbladet 2021

Vassbäcksbladet 2021

Nu är våren kommen, och med det årets utgåva av Vassbäcksbladet! Här på vassbäck.se kan du ladda ner det i elektronisk form.

Passar även på att påminna arbetsdag vid stranden den 11 april samt att det är dags att det är dags att betala in årsavgiften till badföreningen.

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar