Månadsarkiv: april 2019

avatar
Information.

Information.

  • Vårstädning och eldningsdag – Genomför vi lördag 27 april med samling vid anslagstavlan kl. 10.00. Eldningsplatsen är öppen fr.o.m. torsdag 18 april. Vi ber dig att respektera reglerna för vad som får tippas, anslag finns vid eldningsplatsen.
  • Avdrag på årsavgiften – Deltagande under städdagarna har inneburit ett avdrag på årsavgiften vilket från i år upphör. Vi vill återinvestera summan till fullo för det den är avsedd för, vilket är underhåll och kommande investeringsprojekt t ex asfaltering inom vägnätet.
  • Årsmöte – Genomför vi söndag 9 juni kl. 11.00 i matsalen på Kuggaviksgården/Åsa Vandrarhem. Kallelse med agenda, bokslut och verksamhetsberättelse kommer i god tid innan årsmötet men notera redan nu i kalendern.
  • Motioner – Inför årsmötet ska eventuella motioner vara styrelsen tillhanda senast 30 april och måste undertecknas av fastighetsägaren/-na i original.
  • Nästa styrelsemöte är satt till mars månad och efter detta meddelas städ- och eldningsdag.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar