Månadsarkiv: september 2011

avatar

Efter årsmötet är första styrelsemötet genomfört där vi nu startat upp några aktiviteter och beslut som enligt  nedan. Tanken är att vi efter varje styrelsemöte kommer att återge innehållet på vassbäck.se. Således lägger vi ett ansvar på dig att ta del av information om frågor som berör oss i föreningen. Dessutom är vår ambition att via e-mail nå ut med viktig information varför vi ber dig att meddela oss din mailadress om du inte redan har gjort så. Denna gång kommer den även i din brevlåda för att säkerställa att alla får del av informationen.

 • Städdag är satt till lördag 8 oktober, samling som vanligt vid Lanna Strandväg 3, kl. 10.00
 • Vi kan fortsatt konstatera att parkeringsförbudet på våra vägar inte respekteras. Det finns främst två anledningar till varför dessa regler finns:
  1. Utryckningsfordon får inte hindras.
  2. Vi står inför en ny vinterperiod där snöröjning/sandning ska kunna agera obehindrat.
 • Vi har ingått i ett nytt avtal beträffande snöröjning och sandning, denna utförs av Gerry Brun i ett 1-års avtal med automatisk förlängning om ytterligare 1 år. Om du har eventuella synpunkter på utförandet ber vi dig att framföra detta till ordföranden/någon i styrelsen.
 • Årsmötet beslutade om att viss asfaltering och lagning kommer att ske vilken utförs av Sandahls Grus & Asfalt AB. För att täcka merkostnaden har styrelsen utifrån uppdraget från årsmötet beslutat om en extra debitering om 500 kr/fastighet. Separat inbetalning med information kommer. Eventuella fastighetsägare som har ett enskilt behov kan kontakta Nils Wendels (nils@wendels.net) för samordning när Sandahls samtidigt utför uppdraget från vägföreningen.
 • De senaste bistra vintrarna har skapat ett problem med svallis på vissa vägsträckor. Ambitionen är att komma tillrätta där berörda fastighetsägare kontaktas separat, mer information kommer längre fram.
 • I samband med nedgrävning av våra elledningar undersöker vi möjligheten att även dra fiberoptik för att området ska kunna utvecklas inom IT-infrastrukturen. Även om ämnet inte ligger inom vägföreningens kärnområde ser vi framtida möjligheter där området annars riskerar att hamna i kölvattnet. Givet att det är möjligt kommer separat information jämte en enkät inom kort.
 • Vi ber dig redan nu tänka till om du vill skicka in en motion till årsmötet!
 • Nästa styrelsemöte är satt till torsdag 17 november.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth

Lanna Strandväg 13

conny.lingmerth@hansen.se

0701-878750

Sekreterare Karin Nilsson

Lanna Strandväg 15

karin_boston@hotmail.com

Kassör Kerstin Zackrisson

Lanna Strandväg 17

acetimbe@algonet.se

Skrivet på Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar

Bilder från hummerfisket 2011.

Skrivet på bildgalleri | Lämna en kommentar
avatar
Hummerpremiär

Hummerpremiär

I gryningen rådde betydligt mer aktivitet nere vid bryggorna än vad som är brukligt en måndag sent i september. Tinor agnas och lastas, flöten och linor ordnas. Årets hummerpremiär står för dörren. Från klockan 07:00 första måndagen efter 20 september är det åter tillåtet att fiska efter havets mest mytomspunna delikatess.

Nu under de första veckorna efter premiären är havet kring grund och bergsbottnar fulla av små bojar som guppar i vattnet. Varje fritidsfiskare får sätta upp till 14 tinor, förutsatt att denne sätter och vittjar dem själv. Hummern, om den fångas, får inte vara rombärande och måste mäta minst 8 centimeter över ryggskölden för att vara lovliga. Humrar av den storleken är som regel 8-10 år gamla, och har då ömsat skal 15-20 gånger.

Säsongens första hummer

Säsongens första hummer

Varje fiskare har sina egna knep, sitt egna agn och sina egna utprovade platser som inte avslöjas för utomstående. Hummern får fångas ända till sista april, men fritidsfiskaren har som regel mest att göra de första veckorna efter premiären då hummern fortfarande är på grundare vatten och temperaturen på en mer angenäm nivå.

För fler och uppdaterade bilder, klicka här.

Vi önskar alla fiskare lycka till!

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar

Städdag

Städdag

Jag vet inte om man kan jubla speciellt mycket över årets sommar, som väl ändå varit en ganska ordinär svensk sommar med en blandning av sol, regn och tidvis kraftiga vindar. Men nu är den i alla fall över och det är dags att ta in och skydda vår utrustning.

Nu på söndag den 25 september samlas de som skall ta in båtbryggor kl 10:00, och alla andra kommer kl 10.30. Badföreningen bjuder på korv med bröd.

Välkomna hälsar Styrelsen i Vassbäcks badförening

Skrivet på badföreningen, brygga 1, brygga 2, förstasidan | Lämna en kommentar