Månadsarkiv: juni 2017

avatar
Vägunderhåll

Vägunderhåll

Nästa vecka (25) utför NCC ställvis spricklagning av asfalten i vårt vägområde. De kan inte ange vilken dag, men arbetet torde inte påverka vår framkomlighet annat än i mycket begränsad omfattning.

Fräsning av asfalten enligt markeringar på bifogad karta kommer att ske den 26 juni och asfaltering den 29 juni. Exakt tidpunkt på dagen har inte meddelats ännu, men sannolikt förmiddag. Vi återkommer om detta. För boende bortom Vassbäcks Ängsväg kommer stenarna mot Näsbergsvägens område att tas bort tillfälligt och därmed ge möjlighet till passage under tiden arbetet pågår.

Asfaltering

Asfaltering

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar

Ett rop på stöd

Information från styrelsen.

Information från styrelsen.

Ett genom tiderna rekordsnabbt genomfört årsmöte (30 min) med endast, även här rekordlåga, 16 fastighetsägare representerade! Det får oss i styrelsen att efterfråga en högre grad av stöd och respekt för det arbete vi lägger ner och är valda av er medlemmar att utföra.
Generellt sett är det inte många timmar per år, ungefär 6-7, som vi inom styrelsen med suppleanter lägger i tid i form av möten som ska guida oss framåt. Några av oss behöver avsätta lite till, för att skriva protokoll, bokföra, beställa tjänster som ska utföras i form av underhåll och ibland även föra en dialog mellan oss fastighetsägare.

Alla förtroendevalda är även fastighetsägare och därmed en av oss alla 88, snart 89, medlemmar och röstberättigade i Vassbäcks Vägförening. Vår samfällighet behöver ibland avsätta några hundra tusen kronor, ibland mer, för underhåll av vårt vägnät. Ibland måste vi också adressera frågor som Kungsbacka Kommun eller Trafikverket initierar, och som vi i ämbetet har i uppgift att verkställa. Det kan vara allt från att tillse att häckar och annan växtlighet klipps ner i enlighet med fastställda regler, parkeringsfrågor eller frågor av annan natur.
Styrelsen är förvånad att så få valt att delta under årsmötet med möjlighet att träffas, ta del av framtiden, lära känna varandra lite mer men sist och absolut det viktigaste – att ta chansen att bidra och påverka vår gemensamma framtid genom dialog och beslut. Det är att skänka legitimitet och visa stöd för vårt ämbete och det arbete vi genomför!

Flertalet av oss har varit verksamma i styrelsen under många år och vi står nu inför ett generationsskifte. Här ropar vi efter dig, din aktiva delaktighet (under några timmar per år) och visade engagemang att du bryr dig om oss och vårt område/vägnät. På riktigt ber jag dig att fundera över vilka utvecklingsmöjligheter du ser för vårt område framöver, och hur just du kan bidra. Samfälligheten fungerar genom att medlemmar tar ett solidariskt ansvar för förvaltningen, och det krävs att många fler än en handfull engagerar sig i styrelsearbetet. Det krävs att även du tar ett ansvar. Ring eller maila mig och berätta hur du kan hjälpa till!

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13
conny.lingmerth@hansen.se
0701-878750

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar