Månadsarkiv: september 2016

avatar
Information.

Information.

  • Höststädningen ligger runt hörnet och genomförs lördagen den 8 oktober med samling kl. 10.00. Vad gäller eldningsplatsen har vi öppnat upp tidigare så att vi kan passera med en skottkärra och från om med 5 oktober finns möjlighet för släp. Dock noterar vi den redan nu stora mängd varför vi kan komma att behöva elda i två omgångar. Av denna anledning ber vi dig att avvakta med ytterligare bidrag till ”högen” vilket då istället kan ske mellan den 5 – 7 oktober,
  • Vägunderhåll sker löpande och inga stora insatser är planerade under kommande året. Två permanenta gupp är färdiga samt förstärkning av ytterligare varningsskyltar inom området. Vi kommer senast under våren att fortsätta med våra målade 30-markeringar.
  • Häckar vid hörntomt/vägkorsning får utifrån säkerhet och kommunala bestämmelser endast vara 80 cm höga och detta ska sträcka sig 10 meter i vardera riktningen från tomthörnan. Kommunen har påbörjat en besiktning genom flygande kontroller varför vi ber dig som omfattas att åtgärda detta snarast. På förekommen anledning har vi gjort en egen översyn och det är primärt två fastigheter på Lanna Strandväg som omfattas.
  • Snöröjning under kommande vinter kommer att skötas av ny entreprenör och som tidigare gäller att eventuella synpunkter görs till ordföranden och inte direkt till utföraren.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, acetimbe@algonet.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar

Arbetsdag vid stranden.

Arbetsdag vid stranden.

Vi hjälps som vanligt åt att ta upp bryggor, trampoliner, flottar och bänkar. Båtbrygga 2 träffas klockan 10:00 och alla andra medlemmar i Badföreningen och Båtbrygga 1 träffas denna gång kl 10:30. Vi bjuder på korv efter väl utfört arbete.

Badföreningen

Skrivet på badföreningen, brygga 1, brygga 2, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar

Städdag

Städdag

Lördag den 8 oktober klockan 10 samlas vi för höststädning av vägområdet och sedvanlig eldning. Eldningsplatsen är öppen från 5 september, observera reglerna för vad som får lämnas där.

Mötesplats är anslagstavlan i korsningen Svartnäsvägen/Bollebygdsvägen. Kaffe med tilltugg serveras i pausen. Välkomna!

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar