Kategoriarkiv: Okategoriserat

avatar

Sommar!

Sommar!

Vecka 29 har vi vår traditionella Vassbäcksvecka med en rad aktiviteter. Se bifogad aktivitetssida från Vassbäcksbladets sommarutgåva.

En ändring: simprovsdagen är flyttad till lörd. 21 juli kl 14:00

Skrivet på badföreningen, förstasidan, Okategoriserat | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Höststädningen som genomfördes i oktober finns inget osedvanligt att nämna kring, utöver att Kungsbacka Kommun inte lika enkelt tagit hand om vårt skräp. Vi är tacksamma om du som är på väg till Återvinningscentralen tar med dig något så blir det snart tömt. Tack alla ni som medverkade på städdagen!
 • Belysningspunkter har vi i området, och det kan dessvärre konstateras att ett flertal av dem har ständiga störningar. Detta är rapporterat till Kungsbacka Kommun och vi förväntar oss en korrigerande åtgärd då det med stor sannolikhet har sin orsak i när vi för några år sedan övergick till markförlagd elförsörjning.
 • Avisering om årsavgiften skickas ut i början av 2017 och vi ber dig att vara observant på sista betalningsdatum!
 • Vägunderhåll sker löpande och inga stora insatser är planerade under kommande året. Vi kan konstatera att två mindre hål på Bollebygdsvägen existerar, vilka kommer att lagas inom kort med kall-asfalt.
 • Häckar vid hörntomt/vägkorsning får utifrån säkerhet och kommunala bestämmelser endast vara 80 cm höga och detta ska sträcka sig 10 meter i vardera riktningen från tomthörnan. Kommunen har påbörjat en besiktning genom flygande kontroller varför vi ber dig som omfattas att åtgärda detta snarast. På förekommen anledning har vi gjort en egen översyn och det är primärt numera nu endast en fastighet på Lanna Strandväg som omfattas.
 • Snöröjning under kommande vinter kommer att skötas av ny entreprenör och som tidigare gäller att eventuella synpunkter görs till ordföranden och inte direkt till utföraren. Det är inte tillåtet att på egen hand sätta upp snökäppar utan dialog med styrelsen utanför din egen tomt!

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Okategoriserat, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar

Höststädning

Höststädning

Så är då tyvärr årets båtsäsong på upphällningen och det är därmed också dags för upptagning av brygglämmarna. Vi avser att plocka upp dessa söndagen den 23:e september klockan 10.00 (både Brygga I och II). Med normal (läs fantastisk) uppslutning så kommer detta att gå som en dans. För säkerhets skull plockar vi upp lite fler delar än föregående år – Moder Natur kan ibland vara ack så brutal (=kostsam)!

I och med upptagningen får inga låskättingar eller liknande finnas fästa runt brygglämmarna. Vi ber er även att ta bort alla förtöjningsanordningar, fånglinor mm då arbete med bryggan under efter- och försäsong då går så mycket smidigare. Om för arbeten hindrande rep eller liknande finns kvar kan dessa komma att skäras loss.

Badföreningen samlar även denna dag in soffor, bänkar etc. och detta arbete startar klockan 10.30 – Vi ser mer än gärna att så många som möjligt ger ett handtag också för detta – allt går då så mycket smidigare och snabbare.

Stort Tack på förhand!

Skrivet på Okategoriserat | Lämna en kommentar
avatar
Arbetsdag

Arbetsdag

Efter en lite kylsagen april i år tycks det äntligen bli lite riktig värme nu till helgen, då vi har vår planerade arbetsdag vid stranden. De som är medlemmar i någon Bryggförening samlas kl 10.00 och alla ni andra börjar kl 10.30.

Ni som har varit nere vid stranden har kanske sett, att vi redan lagt ner ett stort arbete på att bygga en skyddande pallisad av stolpar och stenar utanför bryggan, för att om möjligt ge den en större motståndskraft mot kommande stormar. Den skall stärkas ytterligare, då vi får tag i fler stora stenar att lägga överst.

Vi har också förhandlat med “badflottsleverantören” och får en annan begagnad i utbyte mot den som inte var så sjöduglig. Vi håller nu på att förhandla om hur den skall fraktas hit, vilket inte är löst ännu.

Det är en hel del arbetsuppgifter, som måste lösas i år. Vi skall:

 • reparera våra bryggor efter stormarna och montera badstegar, så vi kan gå i och bada framöver,
 • fylla i en del hålor utefter badvägen,
 • måla vår grill,
 • lägga ut en hel del jord och så gräs,
 • bygga en ny badflotte till de minsta barnen,
 • med mera..

Det finns både lite tyngre och betydligt lättare och mindre ansträngande arbetsuppgifter, så alla kan vara med och “dra sitt stå till stacken”. Det är ju “långhelg” detta år, så var snälla och lägg ner det egna trädgårdsarbetet för en stund och prioritera stranden i några timmar – ni hinner säkert med den egna täppan också.

Ju fler vi blir desto snabbare löser vi arbetsuppgifterna. Ta gärna med lite verktyg och skottkärra, spade och kratta. Har någon en “gräsvält”, är den också lämplig att ta med.

Badföreningen bjuder på korv o bröd!

Det är som vanligt så, att det bara är vi som bor i Vassbäck, som kan göra vår badplats till den trevliga oas vi är vana vid att den brukar vara, så kom och hjälp till och delta i gemenskapen.

Ingen arbetsinsats är för liten!

Välkomna!

Styrelsen i Vassbäcks Badförening

Skrivet på bastuföreningen, förstasidan, Okategoriserat | Lämna en kommentar
avatar
O-ringen

O-ringen

Den 13-15 juli invaderas Vassbäck av O-ringen och Hallands tredagars orienteringstävling. Tävlingarna kommer gå i Ölmevalla, i ett område öster om Åsa, samt norr om Sjögärde golfbana.

Därtill ordnas boende i form av kamping på gräsytor i Vassbäck, så räkna med extra liv och rörelse dessa sommardagar!

Tävlingsområden
Skrivet på förstasidan, Okategoriserat | Lämna en kommentar
avatar

Vi har sett dig i Vassbäcks båthamn under många år. Hur länge har du haft båt i hamnen?

Mina föräldrar köpte den fastighet jag idag bor i 1953, året efter köpte vi båt och i juni 1955 bildades det vi idag kallar brygga 1. Något år efter fick vi bryggplats.

Det har hänt en hel del sedan dess?

Innan 1955 fanns det några få båtplatser på läsidan av betongbryggan. Brygga 1 fick sedan sitt nuvarande utseende vid ombyggnad 1981/82. Då hade också brygga 2 hunnit bli byggd, sommaren 1976. Vid den kan även de som bor utanför närområdet få plats. En skillnad mellan brygga 1 och 2 är att den senare omfattas av en arrendekostnad till markägaren.

Vad är din egen roll i Vassbäcks hamn?

Bengt Gullberg

Vassbäcks Hamnkapten

Jag är sedan 1993 ordförande i brygga 1 och har själv påtagit mig rollen som “hamnkapten” för den bryggan. Vi har en intresselista där vi fördelar ut lediga platser ifrån och jag innehar nyckeln till låsbommen vid sjösättningsrampen, vilket gör att jag ofta medverkar vid sjösättning och upptagning av båtarna vid båda bryggorna.
Hur får man en båtplats i Vassbäck?
Man anmäler sig till intresselistorna hos respektive brygga. Information finns på anslagstavlorna vid omklädningshytten nere i Vassbäck.

Vattenståndet är ofta lågt och det får inte plats så många båtar, hur resonerar ni om det?

Man kan lösa detta problem med muddring. Den frågan var uppe i samband med diskussionerna kring vågbrytarprojektet för några år sedan. Länsstyrelsen och kommunen var inte helt negativa till en mindre muddring, men det beslöts att inte driva frågan vidare. Muddring vid brygga 1:s utsida mot betongbryggan blir inte enkel då vi måste ta hänsyn till badande barn. Dessutom är kostnaden för muddringen svårbedömd.

Badföreningen anordnade turer till Nidingen i fjol. Hur var det och blir det någon tur i år?

De två Nidingenturerna som genomfördes 2008 var mycket uppskattade och det var mycket trevligt att se så många Vassbäcksbor njuta av att besöka ön och dess fauna. Vädret båda dagarna kunde inte varit bättre, sol och vindstilla. Det enda negativa var att vi inte kunde gå upp i fyrtornen och se den bedårande utsikten. Vår ambition är att upprepa turen under 2009, många vill ut igen och några kunde inte beredas plats 2008.

Hur tror du framtidens båtliv i Vassbäck kommer att se ut?

Fler kommer att skaffa båt men i Vassbäck är det begränsat med båtplatser, någon utökning av kapaciteten känner inte jag till. Sommaren 2008 förekom tråkigt nog flera båtmotorstölder varför frågan diskuterats att montera belysningsstolpar med halogenstrålkastare med rörelsevakter.

Var har du lärt dig båtlivet?

Båtintresset tog fart när jag fick arbete i Stockholm 1966 då jag skaffade en vattenskidsbåt, förlagd vid Lidingöviken. Min snipa köpte jag 1971, varefter jag körde plastbåten till Vassbäck. Under 1970-talet gick jag båtförarkurs och blev medlem i Kryssareklubben, sedermera blev det skepparexamen, snipan kördes så småningom nerför Göta kanal till Vassbäck, där den många år legat vid boj i viken. Nya båtar har köpts in och jag har kört många turer till danska och bohuslänska kuster, mest med arbetskamrater.

Du gillar båtlivet, eller?

Jag tycker det är roligt att så många får uppleva våra närmaste öars tjusning med friska bad i egna båtar.

Skrivet på förstasidan, Okategoriserat | Lämna en kommentar