Författararkiv: Fredrik Ljunggren

avatar

Efter att badkollen mot slutet av förra säsongen börjat drömma sig bort mot medelhavstemperaturer och uppenbarligen inte berättade sanningen om vattentemperaturen har den nu fått en ny sensor igen.

Återkomsten, som sker på självaste midsommarafton, är uppenbarligen efterlängtad. Nu behöver man inte längre chansa, utan kan tryggt stanna på det torra när vattnet är för kallt.

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

Näsbergsvägens Samfällighetsförening kallar till årsmöte som hålls Söndagen den 6 augusti 2017, kl 10.00 på Kuggaviksgården.

Dagordning

 1. Mötets öppnande
 2. Parentation
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av två justerare tillika rösträknare för mötet
 6. Godkännande av dagordningen
 7. Godkännande av mötets utlysande
 8. Fastställande av röstlängd
 9. Punkter från föregående protokoll
 10. Styrelsens verksamhetsrapport
 11. Kassörens rapport
 12. Revisionsberättelse
 13. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 14. Arvoden till styrelse och revisorer
 15. Fastställande av vägavgifter
 16. Val av ordförande för kommande mandatperiod på två år
 17. Val av två ledamöter för kommande mandatperiod på två år
 18. Val av två suppleanter på ett år
 19. Val av revisor på två år
 20. Val av revisorsuppleant på ett år
 21. Val av valberedning på ett år
 22. Motioner
 23. Regler för debitering av slitageavgift
 24. Övriga frågor
 25. Avslutning

Handlingar finns att tillgå hos ordförande Stefan Nybonn, Näsbergsvägen 79 från och med den 29 juli, 2017.

Välkomna! Kaffe serveras.

Styrelsen

 

 

Skrivet på förstasidan, Näsbergsvägen | Lämna en kommentar
avatar

Grannsamverkan

Grannsamverkan

Det har skett ett inbrott i ett fritidshus på Lanna strandväg. Troligtvis har detta skett någon gång under den gångna helgen. Händelsen är polisanmäld och berörd fastighetsägare är underrättad.

Kom ihåg att om ni skulle drabbas så rör ingenting förrän polis har varit på plats och säkrat eventuella bevis. Går ni in i brottsplatsen och börjar röja så riskerar ni förstöra eventuella bevis.

Vi vill uppmana alla att hålla ett extra öga på om vi ser något som sticker ut eller ser misstänksamt ut. Gå gärna fram i grupp och fråga vad okända personer har för ärende i området. Är ni ensamma och ser något/någon så måste ni vara försiktiga. Vid minsta osäkerhet så håll avstånd och larma!

Skrivet på förstasidan | Etiketter | Lämna en kommentar
avatar
Grannsamverkan

Grannsamverkan

Extra vaksamhet inom vårt område

Nu när vi har helgerna framför oss och många som skall resa bort är det extra viktigt att tala med grannarna. Vi har haft ett inbrott inom vårt område i veckan. Vi hoppas att det stannar där. Bengt Gullberg har som ombud kontaktat fastighetsägaren efter att vi fått information från polisen om vad som skett.

Kontakta alltid Polisen på 114 14 om du misstänker något eller någon. För akut pågående händelser ringer du 112.

Notera och var särskilt vaksam, speciellt nu under mörka årstiden.

Grannsamverkansombuden i vårt område är:

Stig Karlsson, Bengt Gullberg, Calle Hagman, Peter Raidla, Peter Persson, Steven Mattson, Hans Ulfheden och Stigh Tegeborn.

Önskar er alla en GOD JUL & ETT GOTT NYTT ÅR 2017!

Skrivet på förstasidan | Lämna en kommentar
avatar

Badkollen 2016!

Badkollen 2016!

Med en lite trögstartad vår bakom oss kommer nu det säkraste vårtecknet av dem alla; Badkollen! Den visar att det kallt som bara den i vattnet, men förhoppningsvis inte länge till. Håll också koll på solens strålar med badkollens UV-mätare.

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar

God Jul & Gott Nytt År!

Information

Information

 • Höststädningen genomfördes lördagen den 10 oktober. Gänget som samlades lyckades på rekordtid samla in osedvanligt lite skräp vilket är glädjande. Tack alla ni som ställde upp.
 • Parkering av bil/motsvarande på permanent basis är icke tillåtet utanför din fastighet. Nu är det endast en fastighet kvar, korsningen Lanna Strandväg/Bollebygdsvägen (Rävsnäs 1:46). Vi ber fastighetsägaren att utan ytterligare tillsägning parkera fordonet på annan plats. Särskilt viktigt i samband med stundande vägunderhåll/snöröjning.
 • Farthinder kommer även fortsättningsvis att målas med 30-markering, styrelsen ändrade uppfattning efter ytterligare diskussion.
 • Nästa styrelsemöte är satt till 17 mars 2016.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, acetimbe@algonet.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar

Badkoll!

Badkoll!

Likt fågeln fenix reser sig ur askan återvänder nu badkollen med en ny givare och ny mätkrets, och vi fylls återigen med vetskap om hur badvänlig temperaturen i Vassbäck är eller inte är!

Den nya givarkabeln är nu innesluten i en slang som man hoppas ska vara något mindre lockande att dra i.

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar

Badkollen kaputt.

Badkollen kaputt.

Igår klockan 18:08 ryckte någon av givarkabeln till badkollen, varvid den naturligtvis slutade fungera. Det är en helgjuten kabel som badkollens elektronik är speciellt kalibrerad för, så det går inte att bara byta till en annan. Oklart därför om vi hinner få igång den igen innan säsongen är till ända.

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar

uvi6Med början idag ger badkollen dig även information om UV-index som är ett mått som visar styrkan av den skadliga delen av solens UV-strålning. Solen är som starkast kring sommarsolståndet (dvs nu) och mitt på dagen, då styrkan i Vassbäck kan nå upp till UV-index 7. Då UV-index når 6-7 bör man vara extra försiktig i solen, och tänk även på att havet reflekterar solens strålar och ytterligare förstärker effekten.

Se mer information på Strålsäkerhetsmyndighetens hemsida. Sola försiktigt!

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar
Sommar i vassbäck

Sommar i vassbäck

Det lite skakiga vädret och avsaknad av brygga har nog fördröjt mångas premiärdopp, så även badkollens! Men lagom till årets första högsommardag gör badkollen comeback här i högerfältet igen. Måhända dröjer det ytterligare en tid innan badarnas läten går från köldchock-orskade gallskrik till glädjetjut. Sjutton grader i vattnet är trots allt ganska svalt.

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar