Månadsarkiv: maj 2017

avatar
Information.

Information.

  • Vägunderhåll för 2017 kommer efter översyn att genomföras och styrelsen återkommer med mer information så snart vi vet när denna utförs. Följande insatser görs; Asfaltering av Svartnäsvägen på två avsnitt samt del av Vassbäcks Ängsväg inkl. vändplan. Tjära/fyllning av sprickor av Bollebygdsvägen på tre avsnitt samt lagning av potthål och ett avsnitt av Lanna Strandväg. Dikesdränering på ett avsnitt av Lanna Strandväg. Kostnaden tas i sin helhet av befintligt kapital. M.a.o. kommer någon extra utdebitering således inte att ske. I övrigt presenterar styrelsen under årsmötet tankar för kommande investeringar i vägnätet.
  • Årsmöte genomförs söndag 11 juni, kl. 11.00. Plats: Kuggaviksgården; röda fastigheten “Solvik”. OBS! Enligt önskemål har vi senarelagt starttid. Separat kallelse jämte verksamhetsberättelse och budget för 2017 sänds ut inom kort. Vi kommer inte att tillhandahålla kopior på dessa handlingar under mötet.
  • Nästa styrelsemöte är satt till 11 juni.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar