Månadsarkiv: april 2014

avatar

Vår i Vassbäck.

Vår i Vassbäck.

Hej all Vassbäckingar,

Välkomna tillbaka till en ny säsong i Vassbäck där våren är riktigt tidig i år.

Vi vill bara påminna er om att det är dags att montera alla bryggor och röja upp på stranden i Vassbäck nu på Påskdagen. Badföreningen börjar arbetet kl 10:30 och de två bryggföreningarna 9:30 (brygga 2) resp 10:00 (brygga 1). Badföreningen bjuder på grillad korv till de första 80 deltagarna på arbetsdagen.

Efter någon timmas jobb, ca kl 12:00, har vi ett medlemsmöte där vi presenterar och diskuterar det förslag till upprustning av badbryggan, som den partsammansatta arbetsgruppen vi utsåg på årsmötet, kommit fram till. Ni kan läsa om detta på sidan 4 i senaste Vassbäcksbladet.

Läs även min ledare på sidan 2, som också delvis handlar om detta.

Badföreningens styrelse har redan beslutat att i vår renovera den trasiga betongbryggan och i samband med det också göra den tunnel genom bryggan, som arbetsgruppen förordar, för att få en bättre badstrand för de mindre barnen innanför betongbryggan. För denna renovering har vi redan medel i föreningen.

Styrelsen förordar också att den förlängning av den skyddande palissaden med en badbrygga innanför för vuxna och de lite större barnen, som arbetsgruppen föreslagit, utförs så fort som möjligt.

Vi planerar också att i framtiden bara ha en trampolin längst ut på den bryggan, där läget är mer skyddat, sandbotten under, samt ett större vattendjup än vid udden där trampolinen varit i många år. Att vi förordar en brygga i anslutning till en förlängd pallisad beror på att den konstruktionen har visat sig stå emot väder o vind på ett bra sätt.

Vi hoppas att de flesta av er känner för att vi även i framtiden skall ha en trevlig och attraktiv badplats här i Vassbäck och att ni därför också hjälper till att finansiera detta på bästa sätt. Här finns många alternativa förslag till lösningar, t.ex att sälja bryggplankor med givarens namn på, med mera. Vi är tacksamma för förslag från er om hur vi skall få in extra pengar för denna utbyggnad.

Så söker badföreningen även en ny strandvärd i sommar. Har ni något barn eller barnbarn i åldern ca 15-18 år, som finns i vårt område och som inte har något annat för sig, så kan detta vara ett lämpligt arbete några timmar/dag.

Strandvärden jobbar veckorna 26-32 (7 veckor). Ersättningen är 700 kr/vecka.

Arbetsuppgifterna är:
– Hålla rent på stranden från tång, skräp o fimpar
– Hålla bryggan ren från snäckskal, stenar o sand
– Göra rent toaletterna dagligen
– Dela ut sommarupplagan av Vassbäcksbladet (tar max 2 timmar en gång)
– Dra ut soptunnan till parkeringen varje torsdagskväll
– Se till ordningen i allmänhet, t.ex vad avser cykelparkering med mera.

Kontaktperson i Badföreningen är Elisabeth Wendels. Kontakta henne snarast på tel 070-565 60 57 om ni känner någon lämplig “kandidat” för sommarjobbet.

Hjärtligt välkomna på Påskdagen
Calle Hagman
Ordf. i Vassbäcks badförening

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar

Vägarbete

Vägarbete

Den 22 april påbörjas arbetet med reparation och asfaltering av Näsbergsvägen i enlighet med tidigare till medlemmarna utskickad information. Entreprenaden har nu upphandlats av Skanska och arbetet kommer att påbörjas den 22 april. Arbetet beräknas kunna avslutas under vecka 19.

Statligt bidrag har erhållits för viss del av arbetet. Resterande kostnad finansieras via fonderade medel samt uttag av en extra avgift från föreningens medlemmar.

Ytterligare information om arbetet samt den extra avgiftens storlek skickas under v 17 brevledes till föreningens medlemmar.

Under arbetets gång kommer trafikomläggning att göras under vissa tider och framkomligheten begränsas därmed. Trafiken leds då om längs Kuggaviksvägen. Åsa Höjdväg kommer också att öppnas för trafik vid behov. Vi kommer naturligtvis att tillsammans med entreprenören att göra vårt bästa för att minimera eventuella störningar.

Vi hoppas på er förståelse och medverkan så att arbetet går så effektivt som möjligt. Försök att långt som möjligt undvika större transporter under tiden för entreprenadarbetet.

Räddningstjänst, renhållning och posten har informerats om arbetet.

Bosse Hjalmarsson kommer att vara föreningens ansvarige för att på plats följa upp arbetet. Mobil: 0705 278 387.

Skrivet på förstasidan, Näsbergsvägen | Kommentarer inaktiverade för Reparation och asfaltering av Näsbergsvägen
avatar
Information

Information

  • Snöröjning och sandning har skötts utan anmärkning i vinter. Maskinsopning av grus sker inom kort. Inspektion av eventuella skador av vägbanan samt markering av farthinder sker i samband med städdagen.
  • Vårsstädningen genomförs lördagen den 26 april, samling vid vägskälet/anslagstavlan kl. 10.00. Vi vill gärna se att fler tar sig ut för att snygga till och underhålla våra gemensamma ytor. Det tar ett par timmar varje höst och vår och det är extremt sällan vi når över 30 deltagare, varav flera fastigheter är representerade av minst två personer. Kort och gott – det vore synnerligen bra om fler av oss bryr sig om hur vårt område sköts.
  • Eldningsplatsen är sedan 1 april öppen. Vi ber dig respektera vad som inte får läggas i därför avsedd hög – se specifik information på anslagstavlan och vassbäck.se. Viktigt är att du hjälper till att hålla högen kompakt genom att i första hand bygga på höjden. Infarten kommer nu att spärras för fordon/släpvagnar generellt men hålls öppen följande datum; 12-13 april, 17-21 april, samt under själva städdagen. Vi beklagar den sena återkopplingen, som beror helt på ordförandens tjänsteresor.
  • Årsmötet är satt till söndagen den 8 juni kl. 10.00 och hålls sedvanligt i Åsa Vandrarhem/Kuggaviksgården. Eventuella motioner ska vara inskickade/-lämnade senast 30 april. OBS! Motionen måste vara undertecknad av fastighetsägaren.
  • Styrelsen vill tydliggöra föreningens betalningspolicy för årsavgifter (som normalt utdebiteras i januari) och extra utdebiteringar: I samband med utskicket har vi 30 dagar på oss att reglera betalningen, det vill säga då pengarna senast ska vara på föreningens konto. Om inte detta har skett utgår en påminnelse med uppmaning att betala inom 14 dagar. Efter att denna tid också förlöpt, kommer föreningen direkt ansöka om verkställighet hos Kronofogdemyndigheten.
  • Efter att ha försökt finna en överenskommelse, men beklagligt nog inte lyckats, har idag styrelsen beslutat om att genomföra en åtgärdsprocess mot en fastighetsägares annektering av föreningens mark, vars konsekvens är vattenavrinning över vägbana.

Nästa styrelsemöte är satt till den 8 maj.

Kontaktpersoner inom styrelsen:
Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, acetimbe@algonet.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar

Bygga II

Bygga II

Hej Alla!

Nu är det så ääääntligen dags – dags för starten av den efterlängtade båtsäsongen 2014. Såsom beslutades av årsmötet 2013 så börjar vi “i rätt ände” – dvs. med ett årsmöte. Med start klockan 09.30 söndagen den 20:e april (Påskdagen) tar vi oss igenom såväl de stadgemässiga delarna som andra nya eventuella frågor/ärenden. Om ni har något vilket ni önskar skall tas upp under detta möte ser vi gärna att ni snarast inkommer med eventuella underlag, frågeställningar etc.

Vi tror och hoppas på att vara klara med årsmötet efter någon halvtimma och därefter vidtar iläggning av brygglämmar, lejdare mm. Med den vanliga tillströmningen av arbetsvilliga händer och flinka fötter bör också detta årets iläggning flyta på i ett raskt tempo.

Under den senare delen av vårt arbete med bryggan drar även Vassbäcks Badförening igång årets arbetsdag med vårstädning, iordningställande av badbryggor med mera. Vi ställer självfallet upp med lika villiga händer också under detta arbete. Särskilt viktigt är att badföreningen håller ett extra medlems-/informationsmöte direkt därefter. Man önskar exempelvis informera om vad föreningens arbetsgrupp tagit fram ifråga om förslag till bl.a. pirens framtida utformning. Detta är viktigt inte bara för badföreningens medlemmar, vilket vi alla är, utan självfallet också för oss båtplatsinnehavare.

Med andra ord; en Påskdag med mycket på tapeten; Årsmöte och Bryggiläggning för Vassbäcks Båtförening Brygga II (och även för Brygga I) samt Arbetsdag och Medlemsmöte för Vassbäcks Badförening.

Det är nu också dags för oss alla att erlägga årsavgiften för Vassbäcks Båtförening Brygga II. Vid årsmötet 2012 tog medlemmarna beslutet att höja denna till 1500kr/plats med avdrag av 250:- för dagar man medverkat under de ordinarie arbetsdagarna; iläggning samt upptagning av brygga.

Vassbäcks Båtförening Brygga II konto är PG 634773-6

Vänligen ange namn samt adress och/eller båtplatsnummer vid betalning. Vi emotser mer än gärna er betalning snarast och senast 2014-04-30.

OBS! Glöm inte att det också är obligatoriskt med medlemsskap i Vassbäcks Badförening och då med minst 300kr/familj. Större bidrag mottas gärna – till gagn för oss alla. Senast 2014-04-30 önskar också badföreningen att ni reglerar detta till konto PG 43478-7 – ange namn och e-postadress.

Vi ses söndagen den 20:e april klockan 09.30

Seth (& Styrelsen)

Skrivet på brygga 2, förstasidan | Lämna en kommentar