Brygga II – Årsmöte & bryggiläggning

Bygga II

Bygga II

Hej Alla!

Nu är det så ääääntligen dags – dags för starten av den efterlängtade båtsäsongen 2014. Såsom beslutades av årsmötet 2013 så börjar vi “i rätt ände” – dvs. med ett årsmöte. Med start klockan 09.30 söndagen den 20:e april (Påskdagen) tar vi oss igenom såväl de stadgemässiga delarna som andra nya eventuella frågor/ärenden. Om ni har något vilket ni önskar skall tas upp under detta möte ser vi gärna att ni snarast inkommer med eventuella underlag, frågeställningar etc.

Vi tror och hoppas på att vara klara med årsmötet efter någon halvtimma och därefter vidtar iläggning av brygglämmar, lejdare mm. Med den vanliga tillströmningen av arbetsvilliga händer och flinka fötter bör också detta årets iläggning flyta på i ett raskt tempo.

Under den senare delen av vårt arbete med bryggan drar även Vassbäcks Badförening igång årets arbetsdag med vårstädning, iordningställande av badbryggor med mera. Vi ställer självfallet upp med lika villiga händer också under detta arbete. Särskilt viktigt är att badföreningen håller ett extra medlems-/informationsmöte direkt därefter. Man önskar exempelvis informera om vad föreningens arbetsgrupp tagit fram ifråga om förslag till bl.a. pirens framtida utformning. Detta är viktigt inte bara för badföreningens medlemmar, vilket vi alla är, utan självfallet också för oss båtplatsinnehavare.

Med andra ord; en Påskdag med mycket på tapeten; Årsmöte och Bryggiläggning för Vassbäcks Båtförening Brygga II (och även för Brygga I) samt Arbetsdag och Medlemsmöte för Vassbäcks Badförening.

Det är nu också dags för oss alla att erlägga årsavgiften för Vassbäcks Båtförening Brygga II. Vid årsmötet 2012 tog medlemmarna beslutet att höja denna till 1500kr/plats med avdrag av 250:- för dagar man medverkat under de ordinarie arbetsdagarna; iläggning samt upptagning av brygga.

Vassbäcks Båtförening Brygga II konto är PG 634773-6

Vänligen ange namn samt adress och/eller båtplatsnummer vid betalning. Vi emotser mer än gärna er betalning snarast och senast 2014-04-30.

OBS! Glöm inte att det också är obligatoriskt med medlemsskap i Vassbäcks Badförening och då med minst 300kr/familj. Större bidrag mottas gärna – till gagn för oss alla. Senast 2014-04-30 önskar också badföreningen att ni reglerar detta till konto PG 43478-7 – ange namn och e-postadress.

Vi ses söndagen den 20:e april klockan 09.30

Seth (& Styrelsen)

Det här inlägget postades i brygga 2, förstasidan. Bokmärk permalänken.