Månadsarkiv: maj 2023

avatar
Information.

Information.

 • Förändring av andelstalen och momsplikt – Styrelsen presenterar ett förslag inför kommande årsmöte, 3 juni, vilket kommer att innehålla en utjämning mellan året-runt-boende gentemot sommarboende, mellan bryggorna och campingarna samt tennisföreningen. För att förslaget ska gå igenom krävs 2/3-delars majoritet. Om du inte kan delta kan du enligt våra stadgar skriva en undertecknad, av fastighetsägaren/-na, fullmakt som lämnas till granne/styrelsen. Det är av vikt att du deltar/ger fullmakt. Om beslut om förändringar fastställs ska underlaget/protokollet skickas in till Lantmäteriet för att vinna laga kraft. Således sker eventuella förändringar först under verksamhetsåret 2024. Fr.o.m. 1 januari 2023 är samfällighetsföreningar som omsätter mer än 80 tkr/år momsskyldiga, vilket vi gör. Vi kommer att informera mer om detta i samband med årsmötet.
 • Ni behöver ta ställning till följande:
  1. Samtliga fastigheter föreslås ha tre (3) andelar vilket innebär att samtliga fastigheter (året-runt och sommarboende) betalar en årsavgift om ettusen femhundra (1500) kronor per år inkl. moms.
  2. Båtbrygga 1 och 2 får samma antal andelar. D.v.s. femton (15) andelar vardera.
  3. De båda campingarna, Rågelund och Bollebygd, får samma antal andelar. D.v.s. arton (18) andelar vardera.
  4. Tennisföreningen höjs från en (1) andel till tre (3) andelar.

  Det är av vikt att vi alla låter våra röster i denna historiska fråga bli hörda. Om du inte kan delta under årsmötet ber vi dig att rösta genom fullmakt!

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@gmail.com, 0734-39 25 22
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar