Månadsarkiv: oktober 2011

avatar

Hej bredbandsvänner,

Trots den nästan absurt korta tid vi fick på oss gå ut med information och väcka intresse bland de boende kring Lanna Strandväg, Nortorpsvägen, Bollebygdsvägen och Trestugevägen, så har vi fått hela 50 intresseanmälningar till projektet att anlägga fibernätkanalisation i Vassbäck. Endast 10 fastighetsägare har valt att stå utanför utbyggnaden, och ytterligare 6 har inte gått att nå.

Det betyder att den kalkyl som presenterades i projektdokumentet (2500:- per fastighet) i dagläget precis går ihop, men med minsta möjliga marginal. Vi avser därför ta in ytterligare 300:- för att ha en mindre buffert för eventuella oförutsedda kostnader, vi hoppas att det är ok med samtliga fastighetsägare.

För att organisera oss inför utbyggnaden har Vassbäcks Fibernätförening bildats. Det är en ideell förening och konstitutionerande föreningsmöte hölls i torsdags. Här finner du protokoll från detta möte samt de stadgar som antogs.

Föreningen har också inrättat ett bankgirokonto med BG 804-0867.

Eftersom vi kommer att ha utgifter i föreningen redan i nästa vecka, så är det mycket viktigt att vi får in Er andel så snabbt som det över huvud taget är möjligt.

Vad behöver du göra som är fastighetsägare i det nu aktuella området?

  • För att acceptera detta erbjudande, betala 2800:- till BG 804-0867 så snart som möjligt! Märk betalningen med din fastighets adress.
  • Så snart betalningen är mottagen kommer ett andelsbevis att utfärdas och skickas till dig
  • Bekräfta ditt deltagande till bredband@vassback.se

Vad krävs av dig som inte berörs av schaktarbetet?

  • Om du inte äger en fastighet på Lanna Strandväg, Bollebygdsvägen, Nortorpsvägen eller Trestugevägen så behöver du inte göra någonting.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta någon av oss i styrelsen, eller skicka e-post till bredband@vassback.se.

Skrivet på fibernätföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar
Bredbandsnät i Vassbäck

Bredbandsnät i Vassbäck

Vassbäckingarna har nu en unik möjlighet att lägga grunden för ett framtidssäkert bredbandsnät området. En infrastruktur som kan bära all typ av kommunikation – allt ifrån supersnabbt Internet, till telefoni och högupplöst TV, och till mycket förmånliga kostnader. I samband med att Fortum gräver ner luftledningar kommer ett omfattande schaktarbete att ta vid i vårt område. Fortum har då erbjudit oss att samförlägga så kallad kanalisation för bredband till ett pris som motsvarar mindre än en tiondel av vad det annars skulle kosta att gräva ner. Ett preliminärt pris, som är beroende av hur många fastighetsägare som vill utnyttja erbjudandet, är 2500:- per fastighet.

Schaktarbetena gäller i första skedet området kring Lanna Strandväg, Nortorpsvägen, början på Svartnäsvägen samt stora delar av Bollebygdsvägen.

Enda kruxet är att schaktarbetet börjar redan vid månadsskiftet, dvs om en dryg vecka. Fastighetsägare i det nu aktuella området måste därför bestämma sig inom loppet av några dagar.

Vad krävs av dig som är fastighetsägare i det nu aktuella området?

  • Om du berörs av schaktarbetet bör du noga läsa igenom det bifogade projektdokumentet
  • Tala med de andra i ditt grannskap, och försök få med så många som möjligt. Ju fler vi blir, desto lägre blir kostnaderna för dig.
  • Senast kl 12.00 fredagen den 28 oktober behöver vi ha fått din intresseanmälan. Detta görs via e-post till bredband@vassbäck.se. Ange namn, telefonnummer och adressen till din fastighet.

När alla svar kommit in och vi vet exakt vilka fastighetsägare som skall anslutas, så görs en förnyad projekteringsplan och en ny beräkning av kostnader. Alla fastighetsägare kommer där efter kontaktas personligen för kostnadsavstämning och bindande anmälan.

Vad krävs av dig som inte berörs av schaktarbetet?

  • Vassbäcks Ängsväg och yttre delarna av Svartnäsvägen kan anslutas i ett andra steg. I det bifogade projektdokumentet beskrivs hur. Även den angränsande vägföreningen för Näsbergsvägen berörs. Vi behöver bilda en arbetsgrupp för projektering av den utbyggnaden. Sprid informationen och anmäl ditt intresse till undertecknad.

Ladda ner projektdokumentet här.

Skrivet på fibernätföreningen, förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar

Vattenläcka i Vassbäck

Vattenläcka i Vassbäck

Delar av Vassbäck är nu på morgonen utan vatten på grund av en vattenläcka. Kommunen har lokaliserat läckan och reparationsarbete pågår.

Mer information på Kungsbacka Kommuns hemsida.

Skrivet på förstasidan | Lämna en kommentar