Kategoriarkiv: Vassbäcks vägförening

avatar
Information.

Information.

 • Eldningsdag – Genomför vi lördag 24 oktober med samling vid eldplatsen kl. 10.00 för allmän information. Ett gäng som drar ihop eldningsbara delar och ett gäng som plockar skräp. Eldningsplatsen är öppen fr.o m. lördag 10 oktober. Vi ber dig att respektera reglerna för vad som får tippas, anslag finns vid eldningsplatsen.
 • Tippning av gräs, ogräs, blommor etc. – Detta är tillåtet på några platser men det bygger på gediget ansvarstagande. Vi kan notera att det dumpas av allt större grenar och annan icke lämpligt trädgårdsavfall. Vänligen respektera detta och om du är osäker vad som gäller är det bara att e-posta eller skicka ett sms till ordföranden.
 • Bilparkering på våra vägar – Generellt sköter vi oss bra så att våra större fordon såsom Ragnsells kommer fram. Vi ber er att säkerställa och framför allt komma till rätta med det vi andra gör = parkera inom egen fastighet!
 • Åtgärder inom vägområdet – Styrelsen ser fortsatt inga större åtgärder under 2020. Däremot krävs ett omfattande arbete under 2021. Så snart vi har ett bra underlag avseende kostnaden kommer vi informera om detta utifrån vårt mandat från årsmötet 2020. Vi kommer se över säkerheten genom bland annat vägspeglar samt eventuell kanin-avskjutning. Dagvattenbrunnen vid parkeringsplatsen innan badplatsen är även i fokus!
 • Vi kommer att uppdatera våra infartskartor med fastighetsnummer för att tydliggöra identifiering vid bland annat leveranser etc.
 • Nästa styrelsemöte genomförs innan jul 2020.
 • Kontaktpersoner inom styrelsen:

  Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
  Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Eldningsdag – Genomför vi lördag 18 april med samling vid eldningsplatsen kl. 1000 för allmän information. Vi ser tack och lov allt mindre skräp i vår vackra omgivning varför vi i år delar upp oss på ett annorlunda sätt. Ett gäng som drar ihop eldningsbara delar och ett gäng som plockar skräp. Eldningsplatsen är öppen fr.o.m. lördag 4 april. Vi ber dig att respektera reglerna för vad som får tippas, anslag finns vid eldningsplatsen.
 • Årsavgiften – Har nästan alla erlagt. De få som är kvar får härmed sista påminnelsen därefter via Kronofogdemyndigheten!
 • Tippning av gräs, ogräs, blommor etc. – Detta är tillåtet på några platser men det bygger på gediget ansvarstagande. Vi kan notera att det dumpas av allt större grenar och annat icke lämpligt trädgårdsavfall. Vänligen respektera detta och om du är osäker vad som gäller är det bara att e-posta eller skicka ett sms till ordföranden.
 • Bilparkering på våra vägar – Generellt sköter vi oss bra så att våra större fordon såsom Ragnsells kommer fram. Men igen, så utmärker sig t.ex. Lanna Strandväg med parkering på vägnätet över tid. Vi ber er att säkerställa och framför allt komma till rätta med det vi andra gör = parkera inom egen fastighet!
 • Åtgärder inom vägområdet – Styrelsen ser fortsatt inga större åtgärder inför och under 2020. Däremot krävs ett omfattande arbete under 2021. Så snart vi har ett bra underlag avseende kostnaden kommer vi informera om detta och beslut tas under årsmötet 2020.
 • Nästa styrelsemöte är satt till 19 maj.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Eldningsdag – Genomför vi lördag 19 oktober med samling vid eldplatsen kl. 10.00 för allmän information. Vi ser tack och lov allt mindre skräp i vår vackra omgivning varför vi avvaktar till våren med städdag, ser du skräp är det ju tacksamt om vi hjälps åt att plocka från tid till annan. Eldningsplatsen är öppen fr o m lördag 5 oktober. Vi ber dig att respektera reglerna för vad som får tippas, anslag finns vid eldningsplatsen.

  Styrelsen fick frågan under årsmötet huruvida vi skulle ersätta eldning mot flisning. Då VVF medel endast ska avsättas till vägunderhåll/motsvarande, kommer detta inte att ske utan vi fortsätter med elddagar då alternativen anses sämre ur miljösynpunkt. Dvs att alla får själva transportera trädgårdsavfall som normalt eldas upp till miljöstationen i Kungsbacka.

 • Tippning av gräs, ogräs, blommor etc. – Detta är tillåtet på några platser men det bygger på gediget ansvarstagande. Vi kan notera att det dumpas av allt större grenar och annat icke lämpligt trädgårdsavfall. Vänligen respektera detta och om du är osäker vad som gäller är det bara att e-posta eller skicka ett sms till ordföranden.
 • Problem med dagvattenbrunnar – Det råder viss oklarhet vem som äger ansvaret för dessa; är det Kungsbacka Kommun eller VVF?! Vi ska nu bringa klarhet och därefter säkerställa att de brunnar vi har problem med blir åtgärdade.
 • Åtgärder inom vägområdet – Styrelsen ser fortsatt inga större åtgärder inför och under 2020. Däremot krävs ett omfattande arbete under 2021. Så snart vi har ett bra underlag avseende kostnaden kommer vi informera om detta och beslut tas under årsmötet 2020.
 • Nästa styrelsemöte är satt till december (beroende på dialogen med Nortorp 1:32) alternativt februari/mars.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Vårstädning och eldningsdag – Genomför vi lördag 27 april med samling vid anslagstavlan kl. 10.00. Eldningsplatsen är öppen fr.o.m. torsdag 18 april. Vi ber dig att respektera reglerna för vad som får tippas, anslag finns vid eldningsplatsen.
 • Avdrag på årsavgiften – Deltagande under städdagarna har inneburit ett avdrag på årsavgiften vilket från i år upphör. Vi vill återinvestera summan till fullo för det den är avsedd för, vilket är underhåll och kommande investeringsprojekt t ex asfaltering inom vägnätet.
 • Årsmöte – Genomför vi söndag 9 juni kl. 11.00 i matsalen på Kuggaviksgården/Åsa Vandrarhem. Kallelse med agenda, bokslut och verksamhetsberättelse kommer i god tid innan årsmötet men notera redan nu i kalendern.
 • Motioner – Inför årsmötet ska eventuella motioner vara styrelsen tillhanda senast 30 april och måste undertecknas av fastighetsägaren/-na i original.
 • Nästa styrelsemöte är satt till mars månad och efter detta meddelas städ- och eldningsdag.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Fartbegränsningar – Styrelsen ser inte att ytterligare farthinder ska byggas utan uppmanar oss som kör i området att generellt sänka hastigheten och framför allt inte överskrida tillåtna 30 km/h. En uppfräschning och målning av 30-markeringarna görs under våren när vädret tillåter.
 • Vägunderhåll, några gatuskyltar kommer att bytas ut samt en försvunnen gardist ersättas. Även i år har vi valt tidigare entreprenör att sköta sandning och snöröjning.
 • Fastighetsägares ordning och ansvar, uppdrag från årsmötet, har diskuterats under hösten. Till kommande årsmöte kommer styrelsen ha ett färdigt förslag för ställningstagande.
 • Nästa styrelsemöte är satt till mars månad och efter detta meddelas städ- och eldningsdag.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • GDPR – Som en påminnelse kommer här nygammal information sedan styrelsemötet i maj. Ny lag börjar gälla fr o m 25 maj vilken för oss, inte nämnvärt som förening, skiljer sig mot dagens hantering. Idag håller vi följande persondata; Fastighetsägare, adress, telefonnummer, e-postadress samt fastighetsbeteckning. Registret är inte publikt och existerar endast för att vi å ena sidan måste upprätta denna utifrån Lantmäteriets bestämmelser och å andra sidan för att kunna skicka ut information, inbetalningskort och kallelse till t.ex. årsmöte. Styrelsen har därför fastställt att uppgifterna har ett berättigande enligt GDPRs direktiv och därmed inte kräver ytterligare åtgärder och/eller samtyckande.
 • Vägunderhåll, i stort finns inga planerade insatser utan vi kommer att se över skyltar som behöver bytas ut och bereda oss för dem delar vi i nya styrelsen fick med oss från årsmötet.
 • Eldningshelg är i höst satt till lördag den 20 oktober. Vi öppnar upp möjligheten att köra in släpkärra fr.o.m. fredag 5 oktober. För dig med skottkärra/motsvarande kan du redan nu börja lämpa av ditt, inom ramen för reglerna, ris. I och med att vi ser från år till annat att nedskräpningen kraftigt har minskat avser vi inte att genomföra en traditionell städdag. Men vi vill gärna tro att vi alla hjälps åt att plocka skräp som du ser. Kom gärna till oss under eldningsdagen för trevligt samkväm – medtag egen fika och för den hugade grilla en korv med lång ”pinne” :-)

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Årsmöte OBS! Nytt datum för årsmötet, som genomförs lördag 9 juni kl. 11:00. Kallelse jämte dagordning, budgetförslag samt verksamhetsberättelse skickas ut inom kort.
 • GDPR – Ny persondataskyddslag börjar gälla 25 maj vilken för oss, inte nämnvärt som förening, skiljer sig mot dagens hantering. Idag håller vi följande personuppgifter; Fastighetsägares namn, , adress, telefonnummer, e-postadress samt fastighetsbeteckning. Registret är inte publikt och existerar endast för att vi å ena sidan måste upprätta denna utifrån Lantmäteriets bestämmelser och å andra sidan för att kunna skicka ut information, inbetalningskort och kallelse till t ex årsmöte. Styrelsen har därför fastställt att uppgifterna har ett berättigande enligt GDPRs direktiv och därmed inte kräver ytterligare åtgärder och/eller samtycke.
 • Vägunderhåll, i stort finns inga planerade insatser, dock har våra vägskyltar en viss livslängd. Vi kommer under våren att inventera vilka skyltar som behöver bytas ut och rengöra övriga.
 • Skötsel av våra tomter är vi generellt flinka med. Vi ber alla som har tomt i korsning med ”häck” att hålla nere densamma till max 80 cm enligt tidigare direktiv. Uthängande grenar etc. måste ha en frihöjd om minst 4,5 m. Vi har dessutom några platser som vi kan tippa vårt klippta gräs – denna plats är naturligtvis inte till för grenar eller uttjänade blommor från kruka etc.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Extrastämman genomfördes den 10 mars där ett drygt 20-tal fastighetsägare närvarade. Separat protokoll skickas ut samt anslås på anslagstavlan. Tack för deltagandet och bra dialog.
 • Årsmötet håller vi söndag 10 juni, separat kallelse jämte övriga dokument skickas ut i god tid före mötet. Vi påminner dock att eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 30 april. Motionen måste vara undertecknad av fastighetsägaren.
 • Nästa styrelsemöte är satt till 8 maj.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

 • Höststädning är satt till lördag 7 oktober, kl. 10.00 med samling vid anslagstavlan Bollebygdsvägen/Svartnäsvägen. Fr.o.m. fredag 29 september finns möjligheten att lägga eldningsbart såsom ris/grenar. Se regler för vad som är tillåtet, vilket är anslaget vid eldplatsen. Vi vill igen understryka vikten av att buskar med jord i rotsystemet, impregnerat trä, hushållssopor etc. icke får läggas på eldplatsen. OBS! Vi ber alla fastighetsägare att uppmärksamma att från tomtgränsen uthängande träd/motsvarande måste ha en fri-höjd om 4,5 m samt att häcken vid korsning ska max ha 80 cm höjd.
 • Vägunderhåll i form av dikesdränering från korsningen Bollebygdsvägen och Lanna Strandväg, ca 60 meter, kommer att genomföras under vecka 38 förutsatt att vädret tillåter. Framför allt berörs två fastigheters infarter, vilka meddelas om exakt dag, och i övrigt kan det från tid till annan vara begränsad framkomlighet under insatsen. Arbetet beräknas ta 1-2 dagar.
 • Nästa styrelsemöte är satt till 5 december.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Vägunderhåll

Vägunderhåll

Nästa vecka (25) utför NCC ställvis spricklagning av asfalten i vårt vägområde. De kan inte ange vilken dag, men arbetet torde inte påverka vår framkomlighet annat än i mycket begränsad omfattning.

Fräsning av asfalten enligt markeringar på bifogad karta kommer att ske den 26 juni och asfaltering den 29 juni. Exakt tidpunkt på dagen har inte meddelats ännu, men sannolikt förmiddag. Vi återkommer om detta. För boende bortom Vassbäcks Ängsväg kommer stenarna mot Näsbergsvägens område att tas bort tillfälligt och därmed ge möjlighet till passage under tiden arbetet pågår.

Asfaltering

Asfaltering

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar