Månadsarkiv: mars 2016

avatar

Buskröjning

Buskröjning

Hoppas vintern har varit avkopplande och att ni är sugna på att komma ner till Vassbäck nu när våren är på G. Nästa lördag den 2 april kl 10:00 träffas vi för att göra färdigt röjningen av lövträd och döda enar utmed badvägen, som vi påbörjade i höstas.

Det är bra om du som är van vid att använda motorsåg tar med dig en sådan.

Vi andra får ta med enklare verktyg för buskbeskärning och hjälpas åt att röja undan riset, samt om väderleken tillåter även elda upp detsamma. Denna extra arbetsdag har vi lagt in för att vi inte hinner med detta arbete i samband med vårens arbetsdag då vi skall ordna till alla bryggor och andra saker vid badplatsen.

Välkomna till några timmars trevlig arbetsgemenskap!

Calle Hagman
ordf. i Vassbäcks Badförening

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

  • Vägavgiften för 2016 har förfallit, för dig som trots påminnelse inte reglerar skulden senast sista mars kommer denna drivas in genom Kronofogdemyndigheten. Vi har tidigare informerat om denna policy.
  • Vårstädning är satt till lördag 23 april, kl. 10.00 med samling vid anslagstavlan Bollebygdsvägen/Svartnäsvägen. Under påskhelgen öppnar vi upp för möjlighet att med max skottkärra kunna lägga eldningsbart ris/grenar, se regler för eldningsplatsen vad som är tillåtet. Städdagsveckan ges möjlighet att använda släpvagn hela vägen fram.
  • Årsmöte är satt till söndag 12 juni, kl. 10.00. Separat kallelse kommer med sedvanliga handlingar. För dig som vill lämna in motion/-er ska detta göras senast sista april. Motionen måste vara undertecknad av fastighetsägaren/-na samt datum.
  • Parkering av bil/motsvarande på permanent basis är icke tillåtet på vägen utanför din fastighet. Trots föreslagen lösning för fastigheten i korsningen Lanna Strandväg /Bollebygdsvägen (Rävsnäs 1:46) så fortsätter parkering ske på vägen. Vänligen respektera förenings policy då framkomligheten kraftigt begränsas.
  • Farthinder målas med 30-markering, ytterligare två permanenta farthinder kommer att byggas under våren samt att antalet ”Kör-försiktigt-Barn-skyltar” utökas.
  • Status i konflikten med Rävsnäs 1:10 – Efter att styrelsen under närmare fem år försökt finna en lösning ligger nu ärendet hos Varbergs Tingsrätt.
  • Nästa styrelsemöte är satt till 17 maj 2016.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, acetimbe@algonet.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar