Månadsarkiv: maj 2015

avatar

Årsmöte

Årsmöte

Välkomna till Vassbäcks Vägförenings årsmöte 2015. Mötet hålls söndagen den 7 juni klockan 10:00 på Kuggaviksgården.

Uppdatering: Styrelsen ämnar till stämman ansöka om att genomföra en fastighetsbestämning enligt punkt nio (9) i bifogad dagordning, varför det härmed skickas ut en ny uppdaterad kallelse till årsmötet. I samband med årsmötet kommer information lämnas om vad en fastighetsbestämning är och vad den avser. Information finns även på Lantmäteriets hemsida.

Uppdaterad dagordning 2015, verksamhetsberättelse 2014 samt budget 2015 bifogas denna kallelse.

Väl mött den 7 juni,

Styrelsen

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar
Information

Information

  • Årsmötet genomförs söndagen den 7 juni kl. 10.00. Platsen är som vanligt Kuggaviksgården. Kallelse kommer inom kort.
  • Vårstädningen genomfördes med god uppslutning lördagen den 25 april. Trots en kort men gedigen regnskur inledningsvis gjordes en fantastisk insats inte minst längs vår strandlinje. Över 50 säckar med plastmaterial från havet går nu till återvinning – stort tack alla. En slutröjning av fältet nedanför Trestugevägen ska enligt uppgift göras för att färdigställa områdets utseende.
  • Badföreningen som vi hoppas att alla är medlemmar i har ansökt och fått beviljat att erhålla en plats för mopeder/MC i anslutning till parkeringen/vändplatsen längst ute vid Svartnäsvägen. Antalet platser för bilar är dock oförändrad då vi utökar den “grusade” delen med lika stor del.
  • Utbyte av vattenledningar sker under våren och kommer framför allt att drabba Nortorpsvägen och i någon mån Svartnäsvägen. Det är oklart när i tid dessa genomförs men säkra källor tror att dessa påbörjas inom någon/några veckor och beräknas vara klart innan “semesterperioden” börjar.
  • Eldningsplatsen har i år varit så gott som fri från material som inte hör hemma här – stort tack.
  • Vi hälsar alla välkomna till årsmötet, och för dig som inte kan komma en skön sommar!

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, acetimbe@algonet.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar