Månadsarkiv: mars 2018

avatar
Information.

Information.

  • Extrastämman genomfördes den 10 mars där ett drygt 20-tal fastighetsägare närvarade. Separat protokoll skickas ut samt anslås på anslagstavlan. Tack för deltagandet och bra dialog.
  • Årsmötet håller vi söndag 10 juni, separat kallelse jämte övriga dokument skickas ut i god tid före mötet. Vi påminner dock att eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 30 april. Motionen måste vara undertecknad av fastighetsägaren.
  • Nästa styrelsemöte är satt till 8 maj.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar

Vi behöver fortsätta arbetet att röja upp bland buskarna och slyn utefter badvägen. Vi bedömer att detta arbete inte hinns med vid den ordinarie arbetsdagen i slutet av april, då bryggorna skall läggas på plats och bänkar mm skall sättas ut, varför vi utlyst denna extra arbetsdag.

Vi vore därför tacksamma om ni kunde komma ner några timmar på Påskdagen och fixa till detta. Tänk på: Ju fler som kommer desto snabbare blir vi färdiga.

Glad Påsk önskar styrelsen i Vassbäcks Badförening

Vårröj

Vårröj

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar