Vassbäcks Vägförening – Nyheter från styrelsen

Information.

Information.

  • Extrastämman genomfördes den 10 mars där ett drygt 20-tal fastighetsägare närvarade. Separat protokoll skickas ut samt anslås på anslagstavlan. Tack för deltagandet och bra dialog.
  • Årsmötet håller vi söndag 10 juni, separat kallelse jämte övriga dokument skickas ut i god tid före mötet. Vi påminner dock att eventuella motioner ska vara styrelsen tillhanda senast 30 april. Motionen måste vara undertecknad av fastighetsägaren.
  • Nästa styrelsemöte är satt till 8 maj.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Det här inlägget postades i förstasidan, Vassbäcks vägförening. Bokmärk permalänken.