Månadsarkiv: april 2022

avatar
Vassbäcksbladet 2022

Vassbäcksbladet 2022

Nu är våren äntligen här igen, och med det årets utgåva av Vassbäcksbladet! Här på vassbäck.se kan du ladda ner det i elektronisk form.

 

Passar även på att påminna arbetsdag vid stranden den 10 april klockan 1030, samt att det är dags att det är dags att betala in årsavgiften till badföreningen.

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar
Information.

Information.

  • Vägföreningen, vår gemensamma angelägenhet – Flertalet av oss som arbetar i styrelsen har gjort så i många år, rent av decennier. Trots idoga försök från valberedningen att rekrytera nya ledamöter till styrelsearbetet är underlaget av frivilliga alltför tunt. Samtidigt är det nu helt nödvändigt att påbörja processen att förnya styrelsen, för att andra ska kunna tar över på ett ordnat sätt. Styrelsens bedömning är att deltagandet uppfattas som alltför betungande och tidskrävande. Styrelsens förslag är därför att lägga ut samtliga av de arbetsuppgifter som styrelsens medlemmar idag utför på ideell basis, men som inte är direkt hänförliga till just styrelsearbete. Sådana uppgifter innefattar visst löpande underhåll, redovisningstjänster, med mera. Detta som ett sätt att minska tidsåtgången och möjliggöra för fler att delta i styrelsearbetet. Vi avser också ta fram uppdragsbeskrivningar för de olika funktionerna, så att det tydligt framgår vad arbetet innebär. Valberedningen kommer under våren att ta kontakter för att inleda denna förnyelse av styrelsen. Då behöver de som inte tidigare varit engagerade ställa upp för att hjälpa till att ta hand om förvaltningen av vägföreningen, vår gemensamma angelägenhet.
  • Eldnings- och städdag – Är satt till lördag den 23 april, vi öppnar upp grinden nu och ber alla respektera vad som får läggas i högen. Det finns lite skräp här och var som vi passar på att fånga upp – vi uppskattar din kommande insats och deltagande.
  • Eventuella motioner till årsmötet 2022 – Inför årsmötet ska eventuella motioner vara styrelsen tillhanda senast 30 april och måste undertecknas av fastighetsägaren/-na i original.
  • Årsmötet är planerat till söndagen 11 juni – Kallelse och övriga handlingar skickas ut efter nästa styrelsemöte.
  • Nästa styrelsemöte genomförs under maj där vi bland annat fastställer datum för årsmötet samt alternativ för deltagande om nu pandemin tar en ny riktning.

Kontaktpersoner inom styrelsen (OBS! ny mailadress och telefonnummer till ordföranden):

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@lingmerths.se, 072-601 22 16
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar