Månadsarkiv: april 2013

avatar

KVTK

KVTK

Söndagen den 5 maj kl 10.00 startar vi årets tennissäsong med att iordningställa banorna. Det innebär att städa banorna från löv och kvistar, sätta upp nät mm mm. Alla är välkomna att hjälpa till med detta arbete som brukar ta ett antal timmar.

Efter detta är det fritt fram att nyttja banorna för spel.

Vi vill också påminna om medlemsavgiften som är 300:- + städavgift 150:-, och som betalas in på bankgiro 784-4681. Städavgift får man tillbaka om man hjälper till med underhållsarbetet söndagen den 16 juni kl 10.00 i samband med Årsmötet.

Är ni intresserade av att bli medlemmar så har vi naturligtvis utrymme för nya andelsägare i klubben. Det går bra att ta kontakt med kassör Jan-Åke Thelén på mail jan-ake.thelen@plastal.com

Skrivet på förstasidan, tennisklubben | Lämna en kommentar
avatar
Vassbäcksbladet 2013

Vassbäcksbladet 2013

Ett säkert vårtecken har börjat synas till i Vassbäck; Vassbäcksbladet 2013! Här på vassbäck.se finner du den elektroniska upplagan, inte minst praktiskt för sommargäster som bommat igen brevlådan.

Vi vill även påminna om vårstädning tillika arbetsdag vid badplatsen och bryggorna, nu på söndag den 28 april. Klockan 09:30 börjar bryggföreningarna arbetet med säsongens reparationer och att lägga i alla bryggdelar. Klockan 10:30 börjar badföreningens arbete med att iordningställa badplatsen och övriga vårbestyr.

Det är även dags att betala in årsavgifter för samtliga föreningar.

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar
Påsk

Påsk

I helgen kom våren på besök, låt oss hoppas den stannar till sommaren, och årets första styrelsemöte är genomfört varför här kommer lite matnyttig information.

  • Städdag är satt till lördag 27 april kl. 10.00, denna dag slår vi även ett slag för Grannsamverkan och inleder med ett föredrag/information av Ann Rönnäng från Polisen. Vi samlas i sedvanlig ordning vid anslagstavlan/Tegeborns garage. Allmän städning, dikning och eldning gäller.
  • 1 April innebär inte bara muntra skämt utan även att vi får börja bygga högen som ska eldas.
  • Väginventering kommer att ske så snart tjälen har släppt greppet. En offert kommer att tas in för nyasfaltering av Nortorpsvägen och presenteras som en punkt under kommande årsmöte.
  • Extra vägbidrag som vi ansökt om från kommunen har dessvärre fått avslag. Extra bidrag tillämpas som regel inte utan vi får förhålla oss till de vi redan får.
  • Parkering och dagvatten ber vi att få påminna om. Avseende det förstnämnda så gäller enligt tidigare direktiv att ”permanenta” parkeringsplatser får endast ske på den egna tomten och vad gäller dagvatten så har vi problem med avrinning från några fastigheter vilka kommer att behandlas under nästa styrelsemöte.
  • Årsmöte är i sommar satt till söndag 9 juni, kl. 10.00, separat kallelse skickas i sedvanlig ordning. Valberedningen, Marie-Louise Sjösten och Calle Hagman, arbetar intensivt inför mötet.

Nästa styrelsemöte är satt till tisdag 7 maj.

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar