Månadsarkiv: november 2023

avatar
Information.

Information.

  • Städdag och eldning – Vår eldningsplats har nu ockuperats av en stor grushög som omöjliggör eldning denna gång. Hur det blir fortsättningsvis är osäkert då en byggnad planeras uppföras i direkt anslutning till den öppna grusplanen. I nuläget är det oklart om byggnadslov kommer att beviljas för detta, men vår förhoppning är, att vi skall kunna elda som vanligt till våren. Liksom vid städdagen i våras, är det väldigt begränsad nedskräpning i området varför styrelsen beslutat inställa städdagen denna höst.
  • Asfalteringsarbeten – Planeringen var ursprungligen att genomföra asfaltering av Lanna Strandväg och delar av Svartnäsvägen våren/sommaren 2024. Av logistiska och ekonomiska skäl är det styrelsens målsättning, att planerade asfalteringsarbeten skall kunna genomföras vid ett och samma tillfälle. Sett till påbörjade nybyggnationer, och möjliga nya skador på vägnätet, är det inte ekonomiskt hållbart att dela upp arbetet. Sannolikt kommer därför asfalteringen att ske våren/sommaren 2025. De fastighetsägare som planerar asfaltering av egna uppfarter samtidigt, kan ha detta i åtanke.
  • Parkslide – Var uppmärksam på invasiva arter i vårt område. Vid gränsen till Rågelunds camping har beståndet åtgärdats.
  • Anslagstavlor – Anslagstavlorna har fått nya kartor som nu är på plats. Nästa steg är att byta ut ställningarna.
  • Nästa styrelsemöte – Planerat till mars månad inför vårens och sommarens aktiviteter.
  • Kontakt med styrelsen – Stig Karlsson ersätter tillfälligt Conny Lingmerth som ordförande och kontaktperson.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, conny.lingmerth@gmail.com
Vice Ordförande Stig Karlsson, stig.karlsson@odontologi.gu.se
Kassör Kerstin Zackrisson, kz@acetimber.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar