Månadsarkiv: september 2015

avatar
Information

Information

  • Höststädning genomförs lördagen den 10 oktober. Vi öppnar eldningsplatsen fr.o.m. fredag den 25 september. Vi ber dig förhålla dig till de regler som gäller vid eldningsplatsen, dessa finns vid anslagstavlan samt eldningsplatsen. OBS! Målat trävirke, tryckimpregnerat och stubbar är icke tillåtet. Kantskärning görs innan städdagen.
  • Parkering av bilar på permanent basis är icke tillåtet utanför din fastighet. Vi ber främst berörda fastigheter vid Lanna Strandväg att uppmärksamma detta.
  • Utbyte av vattenledningar som pågått än längre tid kommer att fortsätta och till delar påverka vår framkomlighet.
  • Farthinder har kontinuerligt målats med 30-markering, detta kommer inte att fortgå utan våra hinder och dess markeringar är i sig tillräckligt. Tack för att du håller farten under 30 km/h.
  • Vassbäcks Badplats kommer att få en egen skylt med pekning in mot Bollebygdsvägen i anslutning till Landaviadukten för att tydliggöra rätt körväg för t.ex. räddningstjänsten.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, acetimbe@algonet.se

Skrivet på förstasidan, Vassbäcks vägförening | Lämna en kommentar
avatar

Arbetsdag.

Arbetsdag.

Kom med i arbetsgemenskapen och hjälp till att ta rätt på våra bryggor och övrig materiel inför den annalkande vintern. Vi skall även tar ner en del och tukta de övriga så snabbt växande träden utefter badvägen, så ta med både motorsågar och enklare redskap för det jobbet. Vi kommer också att försälja de fina Vassbäckströjorna. Ta helst med kontanter även om det också går att betala i efterskott.

Vi ses nu på söndag den 20 september 10:30. Medlemmarna i brygga 1 och 2 träffas redan kl 09:00.

Badföreningen bjuder som vanligt alla som hjälper till på grillkorv. / Styrelsen

Uppdatering: Tidigare stod att brygga 1 träffas klockan 10, vilket var felaktigt. De börjar klockan 9 likt brygga 2

Uppdatering 2: Brygga 2 börjar nu sitt arbete klockan 09:30 på söndag.

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar

Bygga II

Brygga II

Så är då denna, något blåsiga, båtsommar tyvärr snart över – med andra ord är det dags att ta upp bryggan till skydd för kanske kommande oväder i höst och vinter. Om vädergudarna är på ett mer godlynt humör tänkte vi, tillsammans med Brygga I, också hämta hem arbetsflotten denna dag. Flotten står, sedan en tidigare storm, i tryggt förvar ute på holmen. Vi behöver nog vara minst ett drygt dussin, gärna starka, personer för att kunna flytta denna ned till vattnet för att därefter bogsera den tillbaks till vår hamn.

Planen är att på söndagen den 20:e september klockan 09.00 samlas nere vid vår brygga för att därefter, på lämpligt sätt, ta oss och diverse plankor, rep etc. ut till holmen. Om vi drabbas av riktigt dåligt väder blir detta “bärgningsarbete” tyvärr skjutet på framtiden men i skrivande stund ser vädret ut att bli okey – men på drygt 1½ vecka kan ju mycket hända!

För de av er som inte hänger med ut till holmen så finns en del arbete att göra för ny belysning av bryggan.

Då vi förväntar oss lika god uppslutning av medlemmar som vanligt så fixar vi även själva upptagningen av bryggan i ett nafs efter ovan “pyssel”. Vassbäcks Badförening kör igång sin arbetsdag klockan 10.30 denna dag och vi ger givetvis en hjälpande hand även här – oss alla till godo!

Väl mött söndagen den 20:e september klockan 09.00

Styrelsen

Uppdatering: Flotten får ligga kvar till våren, och vi börjar arbetet klockan 09:30 istället

Skrivet på brygga 2, förstasidan | Lämna en kommentar