Månadsarkiv: augusti 2009

avatar

Hur var det att ta emot Vassbäcksklippan?

Att få Vassbäcksklippan var givetvis en stor ära, men också en stor överraskning och förvånande, skulle jag få klippan och varför? Men inte skulle väl jag ifrågasätta utdelarens goda omdöme, så nu känns det som en trevlig uppskattning.
Hur ser din bakgrund ut?

Ragnhild och jag är båda födda och uppväxta i sjuhäradsbygden. De senaste 25 åren, före min pensionering 2002, har jag arbetat med ekonomi och finans inom shipping. Arbetsplatsen har varit Göteborg, men vi har bott i Kungsbacka från 1968 och tills vi flyttade till Vassbäck 1994.

Hur kom du i kontakt med Vassbäck?

Vi har haft anknytning till Vassbäck sedan tidigt 70-tal. Först som badgäster och så småningom som fritidshusägare. I början av 70-talet fick vi möjlighet att köpa tomt vid Nyléns väg där vi så småningom byggde vårt fritidshus och där vi tillbringat många härliga somrar med barnen Kristina och Marcus samt barnbarn. Inte att förglömma den fyrbenta familjemedlemmen Zolo.

Vad gör du i Vassbäcks badförening

Badföreningen har alltid legat mig varmt om hjärtat. 82-86 var jag ordförande och när Calle ringde för något år sedan och erbjöd kassörskapet var det inte svårt att tacka ja. Så nu ingår jag åter i den kreativa styrelsekretsen. Sedan ett år tillbaka är jag även kassör i Brygga II. En intressant händelse i badföreningen var initiativet till bastuprojektet där jag fick förmånen att medverka i planeringsgruppen och sedermera i styrelsen.

Har Vassbäck förändrats sedan du flyttade hit?

Ja, förändringen har varit omfattande. Den viktigaste händelsen för utvecklingen har varit VA-saneringen i början av 2000-talet. Den kom till efter många kontakter med kommunen om olika VA-lösningar men mynnade ut i en traditionell VA-sanering. Nu så här i efterhand tror jag de flesta inser betydelsen av saneringen, kanske främst ur närmiljösynpunkt.

Vad är det bästa med Vassbäck?

Hade frågan kommit upp för 25 år sedan skulle nog svaret ha blivit: de fina baden på klippor eller sand och lättheten att någon fin sommardag ta sig ut till öarna. Nu uppskattar vi kanske mer hela halvön, vår trädgård, promenaderna i området med den lantliga infrastrukturen, men främst kanske de fina sociala kontakterna, bl.a. via föreningarna och bastun.

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar