Månadsarkiv: juni 2011

avatar

Badföreningens traditionella årsmöte går som vanligt av stapeln söndagen efter midsommar (i år den 26 juni) kl 1200 nere vid badplatsen. Kom och gör din stämma hörd, så vi fattar de beslut du vill få genomförda.

Vi vill också be er komma några timmar till en extra arbetsdag tordagen före midsommar (den 23 juni). Vi måste röja upp på badplatsen och montera de sista delarna vid brygga och trampolin. De som kan börjar kl 1700, men kom gärna lite senare om du inte kan redan kl 1700. Bättre sent än aldrig och ju fler vi blir desto snabbare blir vi färdiga.

Väl mött!

Skrivet på badföreningen, förstasidan | Lämna en kommentar
avatar

Det är nu dags för årsmöte: söndag 2010-06-26 kl. 10.00 – plats vid (eller i beroende på väder) “byssjan” nere vid bryggan.

Föreningens stadgar bifogas; dels för allmän information (man tappar lätt bort digitala handlingar likt denna) och dels för årsmötets agenda vilken står att finna i dessa stadgar.

Vänligen fundera på om det är något ni önskar föra upp till diskussion under mötet – skicka mig i så fall gärna en skrivelse i förväg!

Beträffande sjösättning och förtöjning är detta i princip nu möjligt för samtliga platser. Det finns några stålstolpar vilka kanske borde bytas mot fräschare dito samt ett par vilka borde rätas upp efter isens härjningar – detta får dock bli ett senare arbete – och då givetvis med berörd platsinnehavarens medverkan (eller “stand-in”). Tanken är att, tillsammans med Brygga I, iordningställa en permanent arbetsflotte för dylika arbeten och förhoppningsvis kommer en sådan flotte färdigställas inom en inte alltför avlägsen framtid.

Pålningsfirman ha nu även tagit bort merparten av de stenar som låg lite olyckligt till på insidans ytterspets av bryggan. Där finns dock en stor rackare vilken inte låter sig så lätt tas upp eller flyttas. Men, denna ligger såpass långt ut (cirka 8 meter) att den inte bör störa – jag har även satt upp några temporära stolpar för bättre visibilitet för stunden – tag gärna en titt när nu vattennivån är så låg. Stolparna står söder om stenen.

Undertecknad ser gärna ett skifte vad gäller ordförandeposten; dels då det alltid är nyttigt med rotation bland medlemmarna och dels då jag även nu har ordförandeskapet i Bastuföreningen – någon som känner sig hugad!?

Vi ses på söndag 2011-06-26 kl.10.00.

Skrivet på brygga 2, förstasidan | Lämna en kommentar