Vassbäcks Vägförening — Nyheter från styrelsen

Information

Information

  • Höststädning genomförs lördagen den 10 oktober. Vi öppnar eldningsplatsen fr.o.m. fredag den 25 september. Vi ber dig förhålla dig till de regler som gäller vid eldningsplatsen, dessa finns vid anslagstavlan samt eldningsplatsen. OBS! Målat trävirke, tryckimpregnerat och stubbar är icke tillåtet. Kantskärning görs innan städdagen.
  • Parkering av bilar på permanent basis är icke tillåtet utanför din fastighet. Vi ber främst berörda fastigheter vid Lanna Strandväg att uppmärksamma detta.
  • Utbyte av vattenledningar som pågått än längre tid kommer att fortsätta och till delar påverka vår framkomlighet.
  • Farthinder har kontinuerligt målats med 30-markering, detta kommer inte att fortgå utan våra hinder och dess markeringar är i sig tillräckligt. Tack för att du håller farten under 30 km/h.
  • Vassbäcks Badplats kommer att få en egen skylt med pekning in mot Bollebygdsvägen i anslutning till Landaviadukten för att tydliggöra rätt körväg för t.ex. räddningstjänsten.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, acetimbe@algonet.se

Det här inlägget postades i förstasidan, Vassbäcks vägförening. Bokmärk permalänken.