Vassbäcks Vägförening — Nyheter från styrelsen

Information.

Information.

  • Vägavgiften för 2016 har förfallit, för dig som trots påminnelse inte reglerar skulden senast sista mars kommer denna drivas in genom Kronofogdemyndigheten. Vi har tidigare informerat om denna policy.
  • Vårstädning är satt till lördag 23 april, kl. 10.00 med samling vid anslagstavlan Bollebygdsvägen/Svartnäsvägen. Under påskhelgen öppnar vi upp för möjlighet att med max skottkärra kunna lägga eldningsbart ris/grenar, se regler för eldningsplatsen vad som är tillåtet. Städdagsveckan ges möjlighet att använda släpvagn hela vägen fram.
  • Årsmöte är satt till söndag 12 juni, kl. 10.00. Separat kallelse kommer med sedvanliga handlingar. För dig som vill lämna in motion/-er ska detta göras senast sista april. Motionen måste vara undertecknad av fastighetsägaren/-na samt datum.
  • Parkering av bil/motsvarande på permanent basis är icke tillåtet på vägen utanför din fastighet. Trots föreslagen lösning för fastigheten i korsningen Lanna Strandväg /Bollebygdsvägen (Rävsnäs 1:46) så fortsätter parkering ske på vägen. Vänligen respektera förenings policy då framkomligheten kraftigt begränsas.
  • Farthinder målas med 30-markering, ytterligare två permanenta farthinder kommer att byggas under våren samt att antalet ”Kör-försiktigt-Barn-skyltar” utökas.
  • Status i konflikten med Rävsnäs 1:10 – Efter att styrelsen under närmare fem år försökt finna en lösning ligger nu ärendet hos Varbergs Tingsrätt.
  • Nästa styrelsemöte är satt till 17 maj 2016.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, acetimbe@algonet.se

Det här inlägget postades i förstasidan, Vassbäcks vägförening. Bokmärk permalänken.