Vassbäcks Vägförening – Nyheter från styrelsen

Information.

Information.

  • Förändring av andelstalenNy lag fr.o.m. 1 juli 2022! Som styrelsen tidigare informerat om kan vi nu konstatera att Sveriges Riksdag fattat ett beslut som innebär att samfällighetsföreningar själva kommer att besluta om ändringar (om än dessa i någon mån ska godkännas av Lantmäteriet) av andelstalen. För VVF innebär detta att styrelsen kommer att arbeta fram ett förslag, vilket kommer informeras om i detalj efter nästa styrelsemöte, tidplan enligt nedan, avseende skillnaden mellan s.k. åretrunt- och sommarboende, skillnaden mellan våra två campingar samt dito mellan båtbrygga 1 & 2. Detta innebär, enligt styrelsens kommande förslag, att årsmötet 2023 fastställer eventuella nya andelstal vilka då kommer att gälla fr.o.m. 2024.
  • Om olyckan är framme och hjärtstartare behövs – Idag finns inom vårt område tre (3) hjärtstartare. Bastu- och badföreningen har en ute vid bastun, Bollebygds camping den andra (OBS! denna är endast tillgänglig under deras verksamhetsperiod) samt den tredje på Lanna Strandväg 23 (hemma hos vår egen HLR-utbildare Peter). Låt oss verkligen hoppas att dessa aldrig behöver användas men det är gediget att inom ett relativt litet område ha denna tillgång!
  • Kommande åtgärder/aktiviteter – 1. Nya områdeskartor jämte nya tavelställ för infarterna vid Bollebygdsvägen samt nytt informationsställ, korsningen Bollebygdsvägen/Svartnäsvägen, beräknas vara klara under första kvartalet 2023. 2. Översyn och eventuella nya vägskyltar inom området med förstärkning av information om vår fartbegränsning inom området vid infarterna till Bollebygdsvägen beräknas vara klart under andra kvartalet. I och med detta anser styrelsen att det inte är ekonomiskt försvarbart med målning av 30-markeringar inom/på vårt vägområde.
  • Nästa styrelsemöte är satt till månadsskiftet februari/mars 2023. Eldnings- och städdag i slutet av april 2023.
  • Som tidigare meddelats kommer denna generella information endast ske vi mail samt anslås på anslagstavlan. Med detta önskar styrelsen en kommande God Jul och ett Gott Nytt År!

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@gmail.com, 0734-39 25 22
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Det här inlägget postades i förstasidan, Vassbäcks vägförening. Bokmärk permalänken.