Vassbäcks Vägförening – Nyheter från styrelsen

Information.

Information.

 • Eldnings- och städdag – Är satt till lördag den 22 april kl. 10.00, vi öppnar upp grinden torsdag den 6 april, Skärtorsdagen, och ber alla respektera vad som får läggas i högen. Det finns lite skräp här och var som vi passar på att fånga upp – vi uppskattar din kommande insats och deltagande.
 • Eventuella motioner till årsmötet 2023 – Inför årsmötet ska eventuella motioner vara styrelsen tillhanda senast 30 april och måste undertecknas av fastighetsägaren/-na i original.
 • Vägunderhåll 2023 – Utöver normalt underhåll kommer vägskyltar successivt bytas ut och nya områdestavlor att ersätta de gamla.
 • Årsmötet är planerat till lördag den 3 juni – Kallelse och övriga handlingar skickas ut efter nästa styrelsemöte som sker 9 maj. Här kommer även information och förslag att skickas ut avseende styrelsens förslag till förändring av andelstalen, se nedan.
 • Förändring av andelstalen och momsplikt – Styrelsen kommer att presentera ett förslag inför kommande årsmöte, 3 juni, vilket kommer att innehålla en utjämning mellan året-runt-boende och sommarboende, mellan bryggorna och campingarna samt tennisföreningen. För att förslaget ska gå igenom krävs 2/3-delars majoritet. Om du inte kan delta kan du enligt våra stadgar skriva en av fastighetsägaren/-na undertecknad fullmakt som lämnas till granne/styrelsen, mer information kommer tillsammans med kallelsen till årsmötet. Det är av vikt att du deltar/lämnar fullmakt. Om beslut om förändringar fastställs ska underlaget/protokollet skickas in till Lantmäteriet för att vinna laga kraft. Således sker eventuella förändringar först under verksamhetsåret 2024. Fr.o.m. 1 januari 2023 är samfällighetsföreningar som omsätter mer än 80 tkr/år momsskyldiga, vilket vi gör. Vi kommer att informera mer om detta i samband med årsmötet.
 • Nästa styrelsemöte genomförs 9 maj där vi bland annat skickar ut kallelse till årsmöte, fastställer datum samt informerar om styrelsens förslag om förändrat andelstal samt alternativ för deltagande genom fullmakt.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@gmail.com, 0734-39 25 22
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Det här inlägget postades i förstasidan, Vassbäcks vägförening. Bokmärk permalänken.

46 svar på Vassbäcks Vägförening – Nyheter från styrelsen

 1. Pingback: cialis 20 mg cheap

 2. Pingback: nearest drug store

 3. Pingback: zolpidem tartrate online pharmacy

 4. Pingback: viagra non prescription

 5. Pingback: tadalafil india

 6. Pingback: cialis med dapoxetine

 7. Pingback: best pharmacy prices for viagra

 8. Pingback: tadalafil (tadalis-ajanta)

 9. Pingback: propecia target pharmacy

 10. Pingback: viagra best buy india

 11. Pingback: cheap viagra.com

 12. Pingback: cheap viagra pills free shipping

 13. Pingback: cheap viagra super force

 14. Pingback: buy generic viagra canadian pharmacy

 15. Pingback: viagra prescription cost uk

 16. Pingback: tadalafil tablets 10 mg

 17. Pingback: cialis daily dosage

 18. Pingback: what cialis

 19. Pingback: women taking cialis

 20. Pingback: sulfamethoxazole-tmp ds tablet used for

 21. Pingback: metronidazole 200mg

 22. Pingback: homeopathy gabapentin

 23. Pingback: lyrica garrett young

 24. Pingback: valtrex presentaciones

 25. Pingback: tamoxifen chills

 26. Pingback: furosemide works

 27. Pingback: glucophage schwangerschaft

 28. Pingback: lisinopril hustenreiz

 29. Pingback: rybelsus availability

 30. Pingback: why can't you cut rybelsus in half

 31. Pingback: upset stomach with rybelsus

 32. Pingback: gabapentin regimen

 33. Pingback: wellbutrin and zoloft combination

 34. Pingback: flagyl onofre

 35. Pingback: escitalopram indications

 36. Pingback: lexapro recreational

 37. Pingback: does duloxetine make you sweat

 38. Pingback: keflex 500 for bronchitis

 39. Pingback: kennel cough cephalexin

 40. Pingback: sildenafil 2.5 mg

 41. Pingback: is it ok to take cymbalta and wellbutrin together

 42. Pingback: drug interactions with fluoxetine

 43. Pingback: ciprofloxacin names

 44. Pingback: should cephalexin be taken with food

 45. Pingback: what is bactrim for

 46. Pingback: bactrim suspension

Kommentarer är stängda.