Vassbäcks Vägförening — Nyheter från styrelsen

Information.

Information.

  • Höststädningen som genomfördes i oktober finns inget osedvanligt att nämna kring, utöver att Kungsbacka Kommun inte lika enkelt tagit hand om vårt skräp. Vi är tacksamma om du som är på väg till Återvinningscentralen tar med dig något så blir det snart tömt. Tack alla ni som medverkade på städdagen!
  • Belysningspunkter har vi i området, och det kan dessvärre konstateras att ett flertal av dem har ständiga störningar. Detta är rapporterat till Kungsbacka Kommun och vi förväntar oss en korrigerande åtgärd då det med stor sannolikhet har sin orsak i när vi för några år sedan övergick till markförlagd elförsörjning.
  • Avisering om årsavgiften skickas ut i början av 2017 och vi ber dig att vara observant på sista betalningsdatum!
  • Vägunderhåll sker löpande och inga stora insatser är planerade under kommande året. Vi kan konstatera att två mindre hål på Bollebygdsvägen existerar, vilka kommer att lagas inom kort med kall-asfalt.
  • Häckar vid hörntomt/vägkorsning får utifrån säkerhet och kommunala bestämmelser endast vara 80 cm höga och detta ska sträcka sig 10 meter i vardera riktningen från tomthörnan. Kommunen har påbörjat en besiktning genom flygande kontroller varför vi ber dig som omfattas att åtgärda detta snarast. På förekommen anledning har vi gjort en egen översyn och det är primärt numera nu endast en fastighet på Lanna Strandväg som omfattas.
  • Snöröjning under kommande vinter kommer att skötas av ny entreprenör och som tidigare gäller att eventuella synpunkter görs till ordföranden och inte direkt till utföraren. Det är inte tillåtet att på egen hand sätta upp snökäppar utan dialog med styrelsen utanför din egen tomt!

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Det här inlägget postades i förstasidan, Okategoriserat, Vassbäcks vägförening. Bokmärk permalänken.