Nyheter från Styrelsen

Efter årsmötet är första styrelsemötet genomfört där vi nu startat upp några aktiviteter och beslut som enligt  nedan. Tanken är att vi efter varje styrelsemöte kommer att återge innehållet på vassbäck.se. Således lägger vi ett ansvar på dig att ta del av information om frågor som berör oss i föreningen. Dessutom är vår ambition att via e-mail nå ut med viktig information varför vi ber dig att meddela oss din mailadress om du inte redan har gjort så. Denna gång kommer den även i din brevlåda för att säkerställa att alla får del av informationen.

 • Städdag är satt till lördag 8 oktober, samling som vanligt vid Lanna Strandväg 3, kl. 10.00
 • Vi kan fortsatt konstatera att parkeringsförbudet på våra vägar inte respekteras. Det finns främst två anledningar till varför dessa regler finns:
  1. Utryckningsfordon får inte hindras.
  2. Vi står inför en ny vinterperiod där snöröjning/sandning ska kunna agera obehindrat.
 • Vi har ingått i ett nytt avtal beträffande snöröjning och sandning, denna utförs av Gerry Brun i ett 1-års avtal med automatisk förlängning om ytterligare 1 år. Om du har eventuella synpunkter på utförandet ber vi dig att framföra detta till ordföranden/någon i styrelsen.
 • Årsmötet beslutade om att viss asfaltering och lagning kommer att ske vilken utförs av Sandahls Grus & Asfalt AB. För att täcka merkostnaden har styrelsen utifrån uppdraget från årsmötet beslutat om en extra debitering om 500 kr/fastighet. Separat inbetalning med information kommer. Eventuella fastighetsägare som har ett enskilt behov kan kontakta Nils Wendels (nils@wendels.net) för samordning när Sandahls samtidigt utför uppdraget från vägföreningen.
 • De senaste bistra vintrarna har skapat ett problem med svallis på vissa vägsträckor. Ambitionen är att komma tillrätta där berörda fastighetsägare kontaktas separat, mer information kommer längre fram.
 • I samband med nedgrävning av våra elledningar undersöker vi möjligheten att även dra fiberoptik för att området ska kunna utvecklas inom IT-infrastrukturen. Även om ämnet inte ligger inom vägföreningens kärnområde ser vi framtida möjligheter där området annars riskerar att hamna i kölvattnet. Givet att det är möjligt kommer separat information jämte en enkät inom kort.
 • Vi ber dig redan nu tänka till om du vill skicka in en motion till årsmötet!
 • Nästa styrelsemöte är satt till torsdag 17 november.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth

Lanna Strandväg 13

conny.lingmerth@hansen.se

0701-878750

Sekreterare Karin Nilsson

Lanna Strandväg 15

karin_boston@hotmail.com

Kassör Kerstin Zackrisson

Lanna Strandväg 17

acetimbe@algonet.se

Det här inlägget postades i Vassbäcks vägförening. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar