Information om årsmötesbeslut angående asfaltering av Näsbergsvägen

Vägarbete

Vägarbete

Vid Näsbergsvägens Samfällighetsförenings ordinarie årsmöte den 4 augusti 2013 fattades ett enhälligt beslut om reparation och asfaltering av Näsbergsvägen enligt nedan.

Bakgrund till beslut

Näsbergsvägens samfällighetsförening förvaltar en 1,1 km lång asfalterad väg (kallad huvudväg här). I bilaga 1 redovisas vägens sträckning (punkt 1 till 7).

Genom åren har trafiken på vägen ökat mycket på grund av större antal året-runt boende, tung trafik för byggnation mm. Denna ökning i kombination med en åldrande väg har genererat krackeleringar/sprickor i asfaltbeläggning som i sin tur medför “potthål” vilka nu och framöver kräver mer omfattande åtgärder är hittills genomförda lagningar.

Utöver sprickor och potthål har vi markanta sättningar på raksträckan (mellan punkt 3-4 i bilaga 1) som kräver mer omfattande reparationsåtgärder.

För mer information beträffande omfattning av reparation och asfaltering, tidplan och finansiering, se bilagt informationsblad.

Det här inlägget postades i förstasidan, Näsbergsvägen. Bokmärk permalänken.