Vassbäcks vägförening – Nyheter från styrelsen

Nyheter från styrelsen

Nyheter från styrelsen

  • Höststädningen genomfördes den 12 oktober, styrelsen uttrycker sin uppskattning till er som alltid ställer upp. Vi vill gärna se att fler tar sig ut för att snygga till och underhålla våra gemensamma ytor. Det tar ett par timmar varje höst och vår och det är extremt sällan vi når över 30 deltagare varav flera fastigheter är representerade av minst två personer. Kort och gott – det vore synnerligen bra om fler av oss bryr sig om hur vårt område efterlevs och sköts. Vårens städdag är satt till lördag 26 april, vänligen notera detta redan nu.
  • Tack för att vi alla håller oss till våra fastställa regler för vår eldningsplats, vi kan dock notera att ett ”flertal” icke boende i området passar på att hjälpa till att bygga stor hög. Självklart är detta inget vi tillåter och vi kommer därför inför vårstädningen/-eldningen att anvisa ett par helger då det är tillåtet att dumpa ”rätt” produkter. Annan tid kommer vi att spärra av området.
  • Vi passar på att påminna alla som fortfarande inte hunnit reglera den extra utdebiteringen om 5 000 kr – förfallodatum är den 21 november vilket innebär dagen då beloppet ska vara på föreningskontot.
  • Asfalteringen är avklarad, området har på ett flertal håll fått ett rekorderligt ansiktslyft och farthinder som vi förstår är uppskattade i relation till våra tidigare. Vissa smärre insatser kvarstår dock. Styrelsen har valt att debitera ut exakt 5 000 kr och ett antal fastighetsägare har blivit direktfakturerade av entreprenören för enskilda beställningar. Ett par fastigheter debiteras extra av föreningen då det initialt var oklart om ansvarsfrågan om åtgärder. Fastighetsägare erbjuds möjligheten att ta del utav faktureringsunderlag och ställa frågor till närvarande styrelsemedlemmar måndag 18 november mellan kl. 18.00 – 19.00, Lanna Strandväg 13.
  • Extra utdebitering för underhåll av primärt vägnätet kommer att vara en återkommande fråga och styrelsen uppmanar alla medlemmar att ha beredskap för dylika debiteringar. Vi kommer under årsmötet presentera en åtgärdsplan vilken sträcker sig 5 – 10 år framåt.
  • Samtliga identifierade fastigheter, utom en, som bidrar till vattenflöde över vägbana har under hösten åtgärdats. Styrelsen kommer med kvarvarande att påbörja en åtgärdsdialog/-process inom kort. Styrelsen vill igen påpeka att denna agerar på uppdrag av föreningen. Lagen är klar över att det är den fastighetsägare vars tomt vattnet kommer ifrån som är ansvarig för åtgärd även om bakom-/ovanliggande fastigheter är orsaken.
  • Efterlysning! Likväl som vi önskar ett ökat deltagande under städdagarna så finns en tydlig avsaknad av intresse att engagera sig i vår gemensamma sak – vägföreningen. Ta en funderare och låt oss ta en gemensam diskussion om hur du kan bidra.
  • Nästa styrelsemöte är satt till mars månad.
Det här inlägget postades i förstasidan, Vassbäcks vägförening. Bokmärk permalänken.