Vassbäcks Vägförening – Nyheter från styrelsen

Information

Information

  • Årsmötet genomfördes den 8 juni där styrelsen fick med sig framför allt två frågor att bearbeta och återkoppla; 1) Diversifierad årsavgift och 2) Underhålls- och förnyelseplan för de närmsta 10 åren. Information kommer längs vägen, men redovisas framför allt under nästa årsmöte.
  • Underhåll av vägnätet är ju en återkommande punkt och under sommaren har Trafikverket genomfört en besiktning av bland annat Bollebygdsvägen med några anmärkningar som vi kommer att åtgärda senast i samband med städdagen i höst.
  • Städdag är satt till lördagen den 18 oktober kl. 10.00 med samling vid vägskälet Bollebygdsvägen/Lanna Strandväg (anslagstavlan).
  • Eldning och därmed möjlighet att få tillgång till att lägga trädgårdens eldningsbara restprodukter är tillgänglig fr.o.m. fredag 3 oktober. Själva eldningen sker i samband med städdagen, datum enligt ovan.
  • Nästa styrelsemöte är satt till 4 december.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, acetimbe@algonet.se

Det här inlägget postades i förstasidan, Vassbäcks vägförening. Bokmärk permalänken.