Vassbäcks Vägförening – Nyheter från styrelsen

Information.

Information.

  • Årsmöte OBS! Nytt datum för årsmötet, som genomförs lördag 9 juni kl. 11:00. Kallelse jämte dagordning, budgetförslag samt verksamhetsberättelse skickas ut inom kort.
  • GDPR – Ny persondataskyddslag börjar gälla 25 maj vilken för oss, inte nämnvärt som förening, skiljer sig mot dagens hantering. Idag håller vi följande personuppgifter; Fastighetsägares namn, , adress, telefonnummer, e-postadress samt fastighetsbeteckning. Registret är inte publikt och existerar endast för att vi å ena sidan måste upprätta denna utifrån Lantmäteriets bestämmelser och å andra sidan för att kunna skicka ut information, inbetalningskort och kallelse till t ex årsmöte. Styrelsen har därför fastställt att uppgifterna har ett berättigande enligt GDPRs direktiv och därmed inte kräver ytterligare åtgärder och/eller samtycke.
  • Vägunderhåll, i stort finns inga planerade insatser, dock har våra vägskyltar en viss livslängd. Vi kommer under våren att inventera vilka skyltar som behöver bytas ut och rengöra övriga.
  • Skötsel av våra tomter är vi generellt flinka med. Vi ber alla som har tomt i korsning med ”häck” att hålla nere densamma till max 80 cm enligt tidigare direktiv. Uthängande grenar etc. måste ha en frihöjd om minst 4,5 m. Vi har dessutom några platser som vi kan tippa vårt klippta gräs – denna plats är naturligtvis inte till för grenar eller uttjänade blommor från kruka etc.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Det här inlägget postades i förstasidan, Vassbäcks vägförening. Bokmärk permalänken.