Kallelse till årsmöte i Vassbäcks Vägförening 2013

Tid: Söndag 2 juni kl. 10:00
Plats: Kuggaviksgården (SGU)

Dagordning

 1. Val av mötets ordförande
 2. Val av mötets sekreterare
 3. Val av två (2) justeringsmän, rösträknare
 4. Godkännande av kallelse
 5. Verksamhetsberättelse för 2012
 6. Revisionsberättelsen för räkenskapsåret 2012
 7. Ansvarsfrihet för styrelsen
 8. Inkomna motioner
 9. Beslut om ersättning till styrelsen
 10. Styrelsens förslag till utgifts- och inkomststat samt debiteringslängd
  • Budget
 11. Styrelsens förslag av asfaltering och extra debitering
 12. Val av styrelseledamöter och suppleanter
 13. Val av revisorer och revisorssuppleanter
 14. Val av valberedning
 15. Övriga frågor
 16. Mötet avslutas
Det här inlägget postades i Vassbäcks vägförening. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar