Vassbäcks Vägförening – Nyheter från styrelsen

Vitsippor!

Vitsippor!

  • Städdag och Grannsamverkan genomfördes med god närvaro, ett särskilt tack till er som dessutom stannade kvar och gjorde vårt område rent och snyggt. Vi vill slå ett extra slag för grannsamverkan och hjälp med att hålla ögon öppna i vårt område och vid båtbryggorna när du är ute på promenad.
  • På förekommen anledning har vi nödgats fastställa regler för vår eldningsplats, dessa anslås vid anslagstavlan och pumpstationen samt finns att läsa om här på vassbäck.se. Vänligen hjälp oss att respektera dessa.
  • Väginventeringen är nu gjord och utöver normalt underhåll presenterar styrelsen ett förslag för asfaltering i området. Detta kommer att kräva en extradebitering varför det är av vikt att du som fastighetsägare deltar (alternativt skickar fullmakt, undertecknad av fastighetsägaren/-na).
  • Annektering av mark utanför egen tomt genom att t.ex. bygga staket, permanent plats för sopkärl, parkeringsplats etc. är inte tillåtet.
  • Motioner till årsmötet Styrelsen har inte mottagit några motioner och ber den som eventuellt missat, att senast skicka in den 17 maj, undertecknad av fastighetsägaren/-na.
  • Årsmöte är i sommar satt till söndag 2 juni, kl. 10.00. Kallelse finner du här samt e-postas/skickas jämte verksamhetsberättelse och förslag till budget.
  • Efterlysning! Likväl som vi önskar ett ökat deltagande under städdagarna så finns en tydlig avsaknad av intresse att engagera sig i vår gemensamma sak – vägföreningen. Ta en funderare och låt oss ta en gemensam diskussion i anslutning till årsmötet.
  • Vassbäck.se Glöm inte bort att besöka denna informativa hemsida med jämna mellanrum! Vi slår ett slag för våra systerföreningar, ingen nämnd – ingen glömd!
  • Nästa styrelsemöte (konstituerande) är satt till söndag 2 juni, efter årsmötet.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, acetimbe@algonet.se

Det här inlägget postades i förstasidan, Vassbäcks vägförening. Bokmärk permalänken.

Lämna ett svar