Vassbäcks Vägförening – Nyheter från styrelsen

Information.

Information.

  • Eldningsdag – Genomför vi lördag 19 oktober med samling vid eldplatsen kl. 10.00 för allmän information. Vi ser tack och lov allt mindre skräp i vår vackra omgivning varför vi avvaktar till våren med städdag, ser du skräp är det ju tacksamt om vi hjälps åt att plocka från tid till annan. Eldningsplatsen är öppen fr o m lördag 5 oktober. Vi ber dig att respektera reglerna för vad som får tippas, anslag finns vid eldningsplatsen.

    Styrelsen fick frågan under årsmötet huruvida vi skulle ersätta eldning mot flisning. Då VVF medel endast ska avsättas till vägunderhåll/motsvarande, kommer detta inte att ske utan vi fortsätter med elddagar då alternativen anses sämre ur miljösynpunkt. Dvs att alla får själva transportera trädgårdsavfall som normalt eldas upp till miljöstationen i Kungsbacka.

  • Tippning av gräs, ogräs, blommor etc. – Detta är tillåtet på några platser men det bygger på gediget ansvarstagande. Vi kan notera att det dumpas av allt större grenar och annat icke lämpligt trädgårdsavfall. Vänligen respektera detta och om du är osäker vad som gäller är det bara att e-posta eller skicka ett sms till ordföranden.
  • Problem med dagvattenbrunnar – Det råder viss oklarhet vem som äger ansvaret för dessa; är det Kungsbacka Kommun eller VVF?! Vi ska nu bringa klarhet och därefter säkerställa att de brunnar vi har problem med blir åtgärdade.
  • Åtgärder inom vägområdet – Styrelsen ser fortsatt inga större åtgärder inför och under 2020. Däremot krävs ett omfattande arbete under 2021. Så snart vi har ett bra underlag avseende kostnaden kommer vi informera om detta och beslut tas under årsmötet 2020.
  • Nästa styrelsemöte är satt till december (beroende på dialogen med Nortorp 1:32) alternativt februari/mars.

Kontaktpersoner inom styrelsen:

Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Det här inlägget postades i förstasidan, Vassbäcks vägförening. Bokmärk permalänken.