Vassbäcks Vägförening – Nyheter från styrelsen

Information.

Information.

 • Vi blir fler fastigheter – Från åttioåtta (88) till nittio (90) fastigheter vilket är oerhört glädjande. Dels genom avstyckning och del genom att vi ”fått” tillbaka en fastighet. Inte bara Åsa/Frillesås växer, så gör även vi!
 • Tippning av gräs, ogräs, blommor etc. – Detta är tillåtet på några platser men det bygger på ett gediget ansvarstagande. Vi kan notera att det dumpas av allt större grenar och annat icke lämpligt trädgårdsavfall. Vänligen respektera denna ordning, och om du är osäker vad som gäller är det bara att e-posta eller skicka ett sms till ordföranden.
 • Bilparkering på våra vägar – Generellt sköter vi oss bra så att våra större fordon såsom Ragnsells och räddningstjänst kommer fram. Vi ber er att säkerställa och framför allt komma till rätta med det vi andra gör = parkera inom egen fastighet!
 • Snökäppar är på väg att sättas ut även om vintern känns avlägsen.
 • Åtgärder inom vägområdet – Styrelsen har idag fattat ett principiellt beslut om asfaltering under 2021, vilket informerats om under en längre tid och per definition under senaste årsmötet. Kostnad kommer att debiteras ut till samtliga fastighetsägare men vid handen med lägre belopp än vad vi kunde meddela och fått OK på under årsmötet. Vi kommer i början på året informera om exakt när denna utdebitering sker, utöver vår årliga, så snart vi tecknat avtal med vald entreprenör.
 • Vi kommer att uppdatera våra infartskartor med fastighetsnummer för att tydliggöra identifiering vid bland annat leveranser etcetera, plus lite annat, men det tar kanske lite tid innan allt är på plats.
 • Nästa styrelsemöte genomförs under kvartal 1 2021, även innehållande besked om städ- och eldningsdag för våren.
 • Kontaktpersoner inom styrelsen:

  Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
  Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Det här inlägget postades i förstasidan, Vassbäcks vägförening. Bokmärk permalänken.