Vassbäcks Vägförening – Nyheter från styrelsen

Information.

Information.

 • Vägföreningen, vår gemensamma angelägenhet – Flertalet av oss som arbetar i styrelsen har gjort så i många år, rent av decennier. Trots idoga försök från valberedningen att rekrytera nya ledamöter till styrelsearbetet är underlaget av frivilliga alltför tunt. Samtidigt är det nu helt nödvändigt att påbörja processen att förnya styrelsen, för att andra ska kunna tar över på ett ordnat sätt. Styrelsens bedömning är att deltagandet uppfattas som alltför betungande och tidskrävande. Styrelsens förslag är därför att lägga ut samtliga av de arbetsuppgifter som styrelsens medlemmar idag utför på ideell basis, men som inte är direkt hänförliga till just styrelsearbete. Sådana uppgifter innefattar visst löpande underhåll, redovisningstjänster, med mera. Detta som ett sätt att minska tidsåtgången och möjliggöra för fler att delta i styrelsearbetet. Vi avser också ta fram uppdragsbeskrivningar för de olika funktionerna, så att det tydligt framgår vad arbetet innebär. Valberedningen kommer under våren att ta kontakter för att inleda denna förnyelse av styrelsen. Då behöver de som inte tidigare varit engagerade ställa upp för att hjälpa till att ta hand om förvaltningen av vägföreningen, vår gemensamma angelägenhet.
 • Vår ekonomi är stark – Utifrån att vi har ett omfattande arbete med främst asfaltering av hela Bollebygdsvägen, och delar av Svartnäsvägen, kan vi komma att eventuellt till någon del behöva göra en mindre extra utdebitering. Full information ges under kommande årsmöte. Asfalteringen är beräknad att genomföras under april/maj. Generell information utgår inom kort, dvs hur in- och utfartsvägar kan nyttjas jämte specifik information avseende de förutsättningar ”drabbade” fastigheter vid västra delen av Svartnäsvägen måste förhålla sig till.
 • Behöver du/vill göra tilläggsasfaltering vid din fastighet – När vi har vår entreprenör, Skanska, på plats har du möjlighet i den mån det går att göra en privat överenskommelse med Skanska för ”bästa pris”. Om du är intresserad så e-posta; stig.karlsson@odontologi.gu.se för vbf till Skanska. OBS! VVF avskriver sig från allt ansvar och affären upprättas i sin helhet mellan dig som fastighetsägare och Skanska som entreprenör.
 • Vårstädning och eldningsdag – Vi öppnar upp eldningsplatsen fr.o.m. torsdagen 1 april och eldning sker lördagen 17 april. Om du är osäker på vad du får bidra med finns information vid eldningsplatsen – i annat fall kontakta ordföranden. Även i vår räknar vi med att göra en översyn av skräp längs med vägnätet och kusten. Vi vill tro att du ställer upp. Samling sker 10:00 vid eldningsplatsen lördagen den 17 april!
 • Årsmötet är planerat till söndagen 13 juni – Kallelse och övriga handlingar skickas ut efter nästa styrelsemöte.
 • Nästa styrelsemöte genomförs 18 maj där vi bland annat fastställer datum för årsmötet samt alternativ för deltagande med pandemin i beaktning.
 • Kontaktpersoner inom styrelsen:

  Ordförande Conny Lingmerth, Lanna Strandväg 13, conny.lingmerth@hansen.se, 0701-878750
  Kassör Kerstin Zackrisson, Lanna Strandväg 17, kz@acetimber.se

Det här inlägget postades i förstasidan, Vassbäcks vägförening. Bokmärk permalänken.