Manual till bastuaggregatet

Det nya bastuaggregatet är genomdigitaliseratm.a.o. behöver inget göras inför eller efter de ordinarie bastutiderna.

Nedan följer en kort beskrivning av denna tidsstyrning.

TIDSAUTOMATIK

Den nya  styrningen av aggregatet innebär att bastandet utanför ordinarie bastutid styrs med tryck på den digitala klockan. Ett tryck innebär 0,5 timmes gångtid. Två tryck 1,0  timmes gångtid osv. Gångtiden är begränsad till tre timmar vilket innebär att fler än sex tryck medför att en timer går igång. Åtta tryck medför alltså 1.0 timmes timer och tre timmars drift. Därefter stängs aggregatet av.

Utförlig beskrivning finns också i bastun intill timern.

 

oktober 2021/LG

 

 

 

Lämna ett svar