Bastuvärdinstruktion

De som av styrelsen utsetts till bastuvärdar får ett schema för säsongen. Bastuvärdar får sedan sinsemellan byta de dagar och tider de är ansvariga för om de så önskar. Den som är sammankallande (se Styrelsen) ansvarar för att det alltid finns en bastuvärd vid varje tillfälle. Bastuvärdens uppgift är bl a att bastun städas, att papperskorgar töms samt att det hålls rent och snyggt såväl inne i bastun som utanför.

De som inte har kvitterat ut låsbrickor ( TAG ) kan göra det hos Urban Johansson.

Bastutider

Tisdag, fredag och lördag 16-20

Bastuvärdarna förväntas alltså ta minst en sommarvecka (v. 24-32), samt en helg i tiden maj – september.

Efter bastubadandet

 1. Töm plasttråget och spola rent det.
 2. Töm papperskorgarna. Släng skräpet i gröna tunnan bredvid omklädninghytten vid badplatsen, alternativt ta med skräpet hem. Trä på nya plastpåsar i papperskorgarna. Glöm inte eventuellt skräp utanför bastun.
 3. Kontrollera att det finns toalettpapper, plastpåsar och rengöringsmedel kvar. Vid brister, kontakta anläggningsansvariga ( se Styrelsen), eller skriv upp bristen på griffeltavlan om det inte är akut brist.
 4. Städa – se nedan
 5. Se till att dusch-, toalettdörr öppnas för att få genomluftning. Observera att i och med att aggregatet nu är tidsstyrt så krävs det att dörren in till bastun är stängd efter bastubad och/eller städning.
 6. Släck all belysning och se till att det är fräscht utanför.
 7. Lås och var nöjd med din insats.

Städning

Viss form av städning sker vid varje bastutillfälle, då medlemmar uppmanas att ta hem sådant som de tog med ned till bastun. T ex flaskor, burkar mm . De som hyr har krav på en något förstärkt städning och lämnar bastun i samma skick som när de kom. Veckostädning, till sist, är grunden för att hålla vår fina bastu ren och fräsch.

Veckostädning

Veckostädningen av bastun görs förslagsvis på söndagar. I varje fall efter lördag kl 20 och i god tid före tisdag kl 16. Man gör självklart som man vill. De som hyr bastun på en söndag, tar över veckostädningen. Under perioden oktober-april sker veckostädningen enligt en frivilliglista – uppsatt i bastun.

Städrutin

 1. Kontrollera att alla papperskorgar är tömda.

 2. Rengör alla bastulavar och sittbänkar med vatten och såpa. I bastun även väggar i rygghöjd

 3. Torka av toastol, handfat samt glasdörr.

 4. Rengör alla plastgolv med vatten och milt rengöringsmedel. I bastun såpvatten. I synnerhet under bastulavarna.

 5. Golvbrunnarna behöver rengöras då och då.

 

Obs – stängd bastudörr men öppna dusch- och toadörrar!

Efter slutförd städning – gläd dig över att få vara medlem i en förening med en så fin och fräsch bastu!

 

 

mars 2023/LG