Bastuvärdinstruktion

De som av styrelsen utsetts till badvärdar får ett schema för säsongen. Badvärdar får sedan sinsemellan byta de dagar och tider de är ansvariga för om de så önskar. Den som är sammankallande ansvarar för att det alltid finns en badvärd vid varje tillfälle. Badvärdens uppgift är bl a att bastun städas, att papperskorgar töms samt att det hålls rent och snyggt såväl inne i bastun som utanför.

De som inte har kvitterat ut låsbrickor ( TAG ) kan göra det hos Urban Johansson.

Bastutider

Badvärdarna förväntas alltså ta minst en sommarvecka (v. 24-32), samt en helg i tiden maj – september.

Innan bastubadandet

 1. Bastuaggregatet går på tidsautomatik och slår på/av sig självt vid varje badtillfälle. Badvärd behöver alltså inte tänka på att värma upp bastun.
 2. Ta ut flaggan som är en välkomsthälsning och häng den på sydsideväggen.
 3. Gå ned till havet och mät vattentemperaturen och läs av lufttemperaturen på vägen. Dessa för ni sedan upp på tavlan och in i gästboken, vilken ni för övrigt daterar och gör tillgänglig för gästerna. Häng tillbaka termometern i bastun.
 4. Fyll på vatten i vita plasttråget och ställ utanför (att användas för de med sketiga fötter).
 5. Fyll på vatten i träkärlet i bastun för dem som vill ångbasta.
 6. Gör en allmän översyn att det finns toalettpapper och ser fräscht ut.

Under bastubadandet

Du har ingen skyldighet att närvara hela tiden, men de badande skall veta vem som är bastuvärd. Lämpligen anger du detta på tavlan.

Efter bastubadandet

 1. När bastutiden är slut tas flaggan in.
 2. Bastun har timer så den slås av automatiskt.
 3. Töm plasttråget och spola rent det. s
 4. Töm papperskorgarna. Släng skräpet i gröna tunnan bredvid omklädninghytten vid badplatsen, alternativt ta med skräpet hem. Trä på nya plastpåsar i papperskorgarna. Glöm inte eventuellt skräp utanför bastun.
 5. Kontrollera att toaletten och duschen ser ren och fräsch ut. Torka toalettringen med vatten och milt rengöringsmedel och skrapa bort överskottsvatten i duschen.
 6. Kontrollera att det finns toalettpapper, plastpåsar och rengöringsmedel kvar. Vid brister, kontakta anläggningsansvariga ( Urban i första hand ), eller skriv upp bristen på griffeltavlan om det inte är akut brist.
 7. Se till att dusch-, toalettdörr öppnas för att få genomluftning. Observera att i och med att aggregatet nu är tidsstyrt så krävs det att dörren in till bastun är stängd efter bastubad och/eller städning.
 8. Släck all belysning och se till att det är fräscht utanför.
 9. Lås och var nöjd med din insats.

Städning

Städningen av bastun kan göras på kvällen direkt eller vänta till dagen därpå, man gör som man vill.

 1. Rengör översiktligt alla bastulavar med vatten och såpa.
 2. Rengör alla plastgolv med vatten och milt rengöringsmedel.
 3. Kontrollera att alla papperskorgar är tömda.

Återigen – i och med att aggregatet nu är tidsstyrt så krävs det att man stänger dörren in till bastun efter bastubad och/eller städning.

okt 2018