Bastuvärdinstruktion

De som av styrelsen utsetts till bastuvärdar får ett schema för säsongen. Bastuvärdar får sedan sinsemellan byta de dagar och tider de är ansvariga för om de så önskar. Den som är sammankallande (se Styrelsen) ansvarar för att det alltid finns en bastuvärd vid varje tillfälle. Bastuvärdens uppgift är bl a att bastun städas, att papperskorgar töms samt att det hålls rent och snyggt såväl inne i bastun som utanför.

De som inte har kvitterat ut låsbrickor ( TAG ) kan göra det hos Urban Johansson.

Bastutider

Tisdag, fredag och lördag 16-20

Bastuvärdarna förväntas alltså ta minst en sommarvecka (v. 24-32), samt en helg i tiden maj – september.

Efter bastubadandet

  1. Töm plasttråget och spola rent det.
  2. Töm papperskorgarna. Släng skräpet i gröna tunnan bredvid omklädninghytten vid badplatsen, alternativt ta med skräpet hem. Trä på nya plastpåsar i papperskorgarna. Glöm inte eventuellt skräp utanför bastun.
  3. Kontrollera att toaletten och duschen ser ren och fräsch ut. Torka toalettringen med vatten och milt rengöringsmedel och skrapa bort överskottsvatten i duschen.
  4. Kontrollera att det finns toalettpapper, plastpåsar och rengöringsmedel kvar. Vid brister, kontakta anläggningsansvariga ( se Styrelsen), eller skriv upp bristen på griffeltavlan om det inte är akut brist.
  5. Se till att dusch-, toalettdörr öppnas för att få genomluftning. Observera att i och med att aggregatet nu är tidsstyrt så krävs det att dörren in till bastun är stängd efter bastubad och/eller städning.
  6. Släck all belysning och se till att det är fräscht utanför.
  7. Lås och var nöjd med din insats.

Städning

Städningen av bastun görs förslagsvis på söndagar. I varje fall efter lördag kl 20 och i god tid före tisdag kl 16. Man gör självklart som man vill. Viktigt är i så fall att kontrollera i bastukalendern så att inte städningen kolliderar med eventuell uthyrning.

  1. Rengör översiktligt alla bastulavar med vatten och såpa.
  2. Rengör alla plastgolv med vatten och milt rengöringsmedel.
  3. Kontrollera att alla papperskorgar är tömda.

Obs – stängd bastudörr men öppna dusch- och toadörrar!

 

oktober 2021/LG