Tjejbastu

Tjejbastu infördes på prov under verksamhetsåret 2017-2018 och föll väl ut. Vi hade bastu för damer/kvinnor/tjejer 4 gånger  under  hösten och 4 gånger under våren. Första fredagen i september, oktober, november och december samt februari, mars, april och maj reserveras således för kvinnligt bastubadande.

I coronans tid är tjejbastun tyvärr inställd tills vidare. I takt med att restriktionerna lättar, kommer styrelsen överväga om tjejbastun ska börja igen. Fast det blir då med  nya tider: tjejbastu fortsatt 4 ggr vår/höst fast mellan kl 16.00 – 18.30. Efter 18.30 – öppen bastu. Detta enligt årsmötesbeslut.

oktober 2021/LG