Tjejbastu

Tjejbastu infördes på prov under verksamhetsåret 2017-2018 och föll väl ut. Vi hade bastu för damer/kvinnor/tjejer 4 gånger  under  hösten och 4 gånger under våren. Första fredagen i september, oktober, november och december samt februari, mars, april och maj reserverades således för kvinnligt bastubadande.

Under coronans tid var tjejbastun tyvärr inställd.

Tjejbastun kommer äga rum 23/2, 17/5, 20/9, 29/11 2024.

Februari 2024/JS