Tjejbastu

Tjejbastu infördes på prov under verksamhetsåret 2017-2018 och har fallit väl ut. Till vidare infaller bastu för damer/kvinnor/tjejer 4 gånger  under  hösten och 4 gånger under våren. Första fredagen i september, oktober, november och december samt februari, mars, april och maj reserveras således för kvinnligt bastubadande.

I coronans tid är tjejbastun inställd tills vidare. Därefter blir det tjejbastu fortsatt 4 ggr vår/höst fast mellan kl 17.00 – 18.30. Efter 18.30 – öppen bastu.

augusti 2020