Tjejbastu

Tjejbastu infördes på prov under verksamhetsåret 2017-2018 och föll väl ut. Vi hade bastu för damer/kvinnor/tjejer 4 gånger  under  hösten och 4 gånger under våren. Första fredagen i september, oktober, november och december samt februari, mars, april och maj reserverades således för kvinnligt bastubadande.

Under coronans tid var tjejbastun tyvärr inställd. I takt med att restriktionerna lättar, kommer styrelsen överväga om tjejbastun ska börja igen. Årsmötet (2022) beslöt att uppmuntra till ett tjejbastuförsök i höst, ej allt för sent. Detta för att utröna hur stort intresset är. Fortsättning följer.

juni 2022/LG