Information om behandling av personuppgifter och trafikdata

Vassbäcks Fibernät lagrar personuppgifter om medlemmar och abonnenter i en medlemsförteckning. De uppgifter som behandlas är namn, adress, e-postadress, telefonnummer och fastighetsbeteckning. Uppgifterna används för informationsspridning, kallelse till stämma och fakturering för levererade tjänster. Varje abonnent är också tilldelad en offentlig IP-adress, och medlemsförteckningen innehåller även uppgift om vilken abonnent som innehar vilken IP-adress. Ordinarie styrelsemedlemmar har åtkomst till dessa uppgifter.

Vidare lagrar Vassbäcks Fibernät vissa trafikdata för att säkerställa förmåga till felsökning och kapacitetsplanering. De uppgifter som samlas in och behandlas är kapacitetsförbrukning i vardera riktning av en abonnents anslutning, vilket sker var femte minut (dygnet runt, året runt). Dessa uppgifter sparas i en vecka, varefter de gallras för att endast visa förbrukning per halvtimma. Efter två månader gallras detta data, för att endast visa dygnsförbrukning. Dessa uppgifter sparas i fyra år. Förutom dessa uppgifter om kapacitetsförbrukning loggas händelser då kontakten med fiberomvandlaren bryts och återställs. Även kundutrustningens nätverksadress loggas på detta sätt. Personal ansvarig för drift har åtkomst till dessa uppgifter, vilket även inkluderar extern driftleverantör. Spårbarheten i åtkomst till trafikdata säkerställs genom loggning.

Ingen information om innehållet i abonnenters kommunikation analyseras eller på annat sätt behandlas.