Årsmöte och styrelse

Ordinarie årsmöte äger rum i augusti månad varje år och kallelse skickas ut senast två veckor före mötet. Kallelse skickas med e-mail till de medlemmar som meddelat en fungerande e-mailadress, annars med brev.

Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem och fullmakt skall vara skriftlig och lämnas in före mötet.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast i maj månad.

Styrelse 2022-2023

Ordförande Gunn-Marie Arnesten
Kassör Fredrik Gustavsson
Ledamot Jennie Helldal
Ledamot Magnus Andersson
Suppleant Joacim Magnusson
Revisor Lena Möllerström Nording
Revisor Rickard Engqvist
Revisorsuppleant Jörgen Gustafsson

← Tillbaka till huvudsidan