Årsmöte och styrelse

Ordinarie årsmöte äger rum i augusti månad varje år och kallelse skickas ut senast två veckor före mötet. Kallelse skickas med e-mail till de medlemmar som meddelat en fungerande e-mailadress, annars med brev.

Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem och fullmakt skall vara skriftlig och lämnas in före mötet.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast i maj månad.

Styrelse 2020-2021

Ordförande Jörgen Gustafsson Freadalsvägen 5 joergen.gustafsson@gmx.net
Kassör Fredrik Gustavsson Flamsnäsvägen 10 fredrikg1973@gmail.com
Ledamot Ulrika Nibble Freadalsvägen 9 ikanibble@gmail.com
Ledamot Malte Haldeus Vassbäcksvägen 11 mhaldus@gmail.com
Ledamot Gunn-Marie Arnesten L:a Vassbäcksvägen 3 kjeld@schous-optik.se
Suppleant Alexander Laring Åsa Höjdväg 34 alexander@laring.nu
Suppleant Alexander Svensson Näsbergsvägen 7 alexander_svensson@outlook.com
Revisor Lena Nording Nyléns väg 6 lnording56@gmail.com
Revisor Ingela Svahlin Näsbergsvägen 91 jisvahlin@hotmail.se
Revisorsuppleant Ingvald Ståhl Freadalsvägen 18 stahlingvald@gmail.com

← Tillbaka till huvudsidan