Årsmöte och styrelse

Ordinarie årsmöte äger rum i augusti månad varje år och kallelse skickas ut senast två veckor före mötet. Kallelse skickas med e-mail till de medlemmar som meddelat en fungerande e-mailadress, annars med brev.

Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem och fullmakt skall vara skriftlig och lämnas in före mötet.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast i maj månad.

Styrelse 2019-2020

Ordförande Jörgen Gustafsson Freadalsvägen 5 joergen.gustafsson@gmx.net
Kassör Eva Steenson Stensrösvägen 6 eva.steenson@bredband2.com
Ledamot Ulrika Nibble Freadalsvägen 9 ikanibble@gmail.com
Ledamot Alexander Laring Åsa Höjdväg 34 alexander@laring.nu
Ledamot Malte Haldeus Vassbäcksvägen 11 mhaldus@gmail.com
Suppleant Alexander Svensson Näsbergsvägen 7 alexander_svensson@outlook.com
Suppleant Therese Lagerstedt Nylens väg 7 theresejohansson60@hotmail.com
Revisor Ingvald Ståhl Freadalsvägen 18 stahlingvald@gmail.com
Revisor Hans Karlsson Flamsnäsvägen 11 hans.hk.karlsson@postnord.com
Rev.suppleant Martin Karlsson Åsa Höjdväg 25 frisco1967@hotmail.com

← Tillbaka till huvudsidan