Årsmöte och styrelse

Ordinarie årsmöte äger rum i augusti månad varje år och kallelse skickas ut senast två veckor före mötet. Kallelse skickas med e-mail till de medlemmar som meddelat en fungerande e-mailadress, annars med brev.

Medlems rösträtt kan utövas genom ombud. Ombud får ej företräda mer än en medlem och fullmakt skall vara skriftlig och lämnas in före mötet.

Motioner till årsmötet skall vara styrelsen tillhanda senast i maj månad.

Styrelse 2021-2022

Ordförande Malte Haldeus Vassbäcksvägen 11 jmhaldus@gmail.com
Kassör Fredrik Gustavsson Flamsnäsvägen 10 fredrikg1973@gmail.com
Ledamot Gunn-Marie Arnesten L:a Vassbäcksvägen 3 kjeld@schous-optik.se
Ledamot Jennie Helldal Näsbergsvägen 105 jennie_helldal@hotmail.com
Suppleant Hanna Littorin Näsbergsvägen 108 littorin.hanna@gmail.com
Suppleant Joacim Magnusson Nyléns Väg 1 jokim331@gmail.com
       
Revisor Lena Möllerström Nording Nyléns väg 6 lnording56@gmail.com
Revisor Rickard Engqvist Freadalsvägen 4 rickard.h.engqvist@volvo.se
Revisorsuppleant Jörgen Gustafsson Freadalsvägen 5 joergen.gustafsson@gmx.net

← Tillbaka till huvudsidan