Avgifter och andelar

Årlig medlemsavgift

Medlems andelstal är fastlagd i Lantmäteriets Förrättning och är beroende av det normala slitagekostnaderna, dvs. hur lång stäcka av vägen som trafikeras, fastighetens verksamhet, sommarboende, permanentboende etc.

Den av årsmötet beslutade totala medlemavgiften fördelas enligt andelstalet och varje fastighets medlemsavgift framgår av debiteringslängden som finns att tillgå hos föreningens ordförande.

Medlemsavgiften skall vara inbetald senast den 30 november.

← Tillbaka till huvudsidan