Förtroendevalda

Fortroendevalda

Fortroendevalda

Föreningens löpande angelägenheter sköts av en styrelse bestående av 5 ledamöter, vilka jämte 2 suppleanter väljs på ordinarie årsmöte. Mandattiden för ledamot är 2 år och för suppleanterna 1 år.

Förtroendevalda Näsbergsvägens Samfällighetsförening 2018

← Tillbaka till huvudsidan